"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

07 มีนาคม 2563 15:28 น. 1495 Views     

ภาพบรรยากาศ พิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง ในงาน 2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563

 

จังหวัดเชียงรายจัดงาน 2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.2563 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ ที่บริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยตุง วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย โดยมี ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวพุทธจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

การจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจำปี พ.ศ.2563 จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ ด้วยมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดจรรโลงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล ด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน มานะ เสียสละ เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนพระบรมธาตุดอยตุง โดยยึดเหนี่ยวให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายและล้านนาทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นฐานเชื่อมโยงให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ตลอดทั้งความเจริญงอกงามด้านจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

โดยในปีนี้นับว่าเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระธาตุดอยตุง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานน้ำสรง พระราชทานผ้าไตร 10 ไตร และพระราชทานผ้าห่มพระธาตุดอยตุงในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 อีกด้วย

โดยก่อนที่ประธานในพิธีจะตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินจาริกฯ ได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และสักการะพระรูปปั้นครูบาศรีวิชัย ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา จากนั้น เป็นพิธีจาริกแสวงบุญเดินตามฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ซึ่งมีประชาชนทั้งจากในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางมาร่วมสักการะพระธาตุดอยตุง ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน พร้อมกับการปฏิบัติธรรม ร่สมพิธีสืบชะตาหลวงล้านนาและผู้เกิดในปีกุน พิธีตักน้ำทิพย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำทิพย์ สวดเบิก ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ขบวนแห่สักการะสัตนาถ พิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง และพิธีห่มพระธาตุดอยตุง

โดยผู้ร่วมเดินขึ้นดอยจะต้องเดินขึ้นเส้นทางป่าเขาที่อดีตครูบาศรีวิชัยเคยแผ้วถางทางเดิน เพื่อขึ้นไปยังพระธาตุดอยตุง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 3-5 ชั่วโมง ผู้เดินไปตามเส้นทางธรรมชาติถึงที่หมายจะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึก ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายสาขาทัศนศิลป์ ซึ่งการเดินขึ้นดอยครั้งนี้ จะต้องอาศัยความอดทนและแรงศรัทธา ในการไปให้ถึงเป้าหมาย ณ พระธาตุดอยตุง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย(ส่วนกระดูกไหปลาร้า) ขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ที่เมื่อแรกก่อสร้างได้ทำธงตะขาบ หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "ตุง" มีขนาดใหญ่ ยาว หลายพันวา ปักไว้บนยอดดอย คู่กับพระธาตุดอยตุง ได้ทอดร่มเงาปกครองบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบ ให้มีความร่มเย็น จวบจนปัจจุบัน

การจัดพิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง เป็นประเพณีที่จังหวัดเชียงรายและพุทธศาสนิกชนได้จัดสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมสำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงรายในถิ่นล้านนา โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องด้วยพระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานสำคัญ และเป็นพระธาตุเจดีย์องค์แรกของล้านนาแห่งนี้

สำหรับผู้ร่วมในพิธีเดินขึ้นจาริกแสวงบุญในครั้งนี้ เชื่อว่าจะได้ธรรมทั้ง 4 ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรม สัจธรรม ปฏิบัติธรรม และการได้เห็นธรรม ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสากล และเป็นสัจจธรรมที่มนุษยชาติจากทั่วโลกยอมรับ

ในท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย การจัดงานในปีนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้ร่วมกันนำภาชนะใส่น้ำสะอาดสำหรับดื่มในระหว่างการเดินจาริกขึ้นดอยตุง พร้อมทั้งลดการทิ้งขยะ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ อันเป็นการลดสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการประหยัดรายจ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในเชิงสุขภาพและพลานามัยของศาสนนิกชนผู้มาร่วมพิธีอีกด้วย

ขอบคุณภาพบรรยากาศ จาก
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
แพทย์ผิวหนังแนะนำการเลือกซื้อและการใช้แอลกอฮอล์เจลที่ถูกวิธี
เจ้าหน้าที่ทหารรวบแก๊งขนบุหรี่หนีภาษีข้ามพรมแดนแม่สาย
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
ขอเชิญเลือกซื้อข้าวสารจากเกษตรกรชาวนาได้โดยตรงที่สบันงาขันโตก ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย 63 เป็นต้นไป
เชียงแสน..จับสารวัตรกำนัน ร่วมแก๊งปลอมบัตรประชาชน หลอกขายต่างด้าว ตุ๋นเงินนับแสน
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ห่างกันสักพัก เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวกับ 7สถานที่ท่องเที่ยวสวยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง
ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)
ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญร่วมโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สมัครรับรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai 2020
MTW (ASIA) และ ททท. เปิดเวทีรับสมัคร Miss Tourism World Thailand 2020 ร่วมค้นหาทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย
เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า
พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 จากบ้านนายจันทร์ ปินทรายมูล ถึงสามแยกวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้
ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองป่าเมี้ยง บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 จุด
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.