03 เมษายน 2015 เวลา 20:35:48 น.

วนอุทยานห้วยน้ำช้าง

 วนอุทยานห้วยน้ำช้าง อยู่ในท้องที่ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำม้าและป่าน้ำช้าง มีอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของราษฎรในท้องถิ่น ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากตำบลใกล้เคียงและต่างอำเภอเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เทศกาลลอยกระทง และเทศกาลสงกรานต์ 

 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนตุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานห้วยน้ำช้าง เนื้อที่ 14,033 ไร่ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
ลักษณะภูมิประเทศ
 
ลักษณะทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชัน ทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ลาดชันประมาณ 30-80 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 400-800 เมตร
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 
สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 6.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37.5 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1849 มิลิลเมตรต่อปี มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมายน ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และช่วงฤดูหนาวระหว่างพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
 
พรรณไม้และสัตว์ป่า
 
พืชพรรณเป็นป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่แดง ตะเคียน ซ้อ เสลา สมอ พิเภก มะแฟน กระพี้เขาควาย ปอ ไผ่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไผ่ซาง ไผ่บงเล็ก และไผ่ไร่
พันธุ์สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เก้ง หมูป่า อ้นเล็ก กระต่ายป่า กระจ้อน กระแต อีเก้ง นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน นกกะราง นกแอ่นบ้าน เป็นต้น
ที่ตั้งและการเดินทาง
 
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
ต.สถาน อ. เชียงของ จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5371 1402
ผู้บริหาร : ณรงค์ คงมั่น   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
รถยนต์
 
การเดินทางสะดวกทุกฤดูกาล สามารถเดินทางไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างโดยเส้นทาง 3 เส้นทาง
 
1.เส้นทางอำเภอเมือง-อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย เส้นทางสาย อำเภอพญาเม็งราย บ้านแม่ต๋ำ-บ้านทุ่งงิ้ว ถึงบ้านแฟน ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเส้นทางเข้าอ่าง เก็บน้ำห้วยน้ำช้าง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
2.เส้นทางอำเภอเมือง-กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง-บ้านแก่น-ทุ่งงิ้ว ถึงบ้านแฟน ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
3.เส้นทางอำเภอเมือง-อำเภอเวียงชัย-อำเภอพญาเม็งราย-อำเภอขุนตาล-บ้านทุ่งงิ้ว(ทางแยกเข้าบ้านสถาน) ระยะทาง 110 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายโดยเส้นทางบ้านทุ่งงิ้ว-บ้านชมภู-บ้านแผน เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
บ้านพัก และค่ายพักแรม
 
ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมและพักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง
 
แหล่งท่องเที่ยว
 
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง  เป็นอ่างเก็บน้ำคนดิน มีสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์ มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 
 
 
คำค้น :วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
ข้อมูลติดต่อ :<strong>วนอุทยานห้วยน้ำช้าง</strong> ต.สถาน อ. เชียงของ จ. เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 0 5371 1402<br />
<br />
<strong>เทศบาลตำบลสถาน </strong>โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756&nbsp;
การเดินทาง : การเดินทางสะดวกทุกฤดูกาล สามารถเดินทางไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างโดยเส้นทาง 3 เส้นทาง

1.เส้นทางอำเภอเมือง-อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย เส้นทางสาย อำเภอพญาเม็งราย บ้านแม่ต๋ำ-บ้านทุ่งงิ้ว ถึงบ้านแฟน ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเส้นทางเข้าอ่าง เก็บน้ำห้วยน้ำช้าง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
2.เส้นทางอำเภอเมือง-กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง-บ้านแก่น-ทุ่งงิ้ว ถึงบ้านแฟน ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
3.เส้นทางอำเภอเมือง-อำเภอเวียงชัย-อำเภอพญาเม็งราย-อำเภอขุนตาล-บ้านทุ่งงิ้ว(ทางแยกเข้าบ้านสถาน) ระยะทาง 110 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายโดยเส้นทางบ้านทุ่งงิ้ว-บ้านชมภู-บ้านแฟน เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง

ภาพ และข้อมูล จาก www.chiangraifocus.com