"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเมืองเชียงราย
คำขวัญ : เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
ข้อมูลติดต่อ :
ที่อยู่ : ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร : 0-5371-1288 , แฟ็กซ์ : 0-5371-1288
เว็บไซต์ : http://www.muangcr.com
ประวัติความเป็นมา :
ประวัติความเป็นมา กษัตริย์ในราชวงศ์ละวะจักรราช (บางตำนานเรียกลาวจักรราช) ได้สืบสันติวงศ์ต่อจากปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครยาง จนถึงเชื้อพระวงศ์พระนามว่า ลาวเมง หรือลาวเมือง ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนางอั้งมิ่ง หรือนางเมพคำยาย(หรือนางเทพคำข่าย) และมีพระโอรสประสูติในปี พ.ศ.1781 พระนามว่า เจ้าเม็งราย (หรือเจ้ามังราย) ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาเมื่อปี พ.ศ.1804 และได้มีดำริที่จะรวมเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นล้านนา (ภาคเหนือตอนบน)ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้ยกทัพไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ และในช่วงที่ไปหัวเมืองฝ่ายใต้ เมื่อไปถึงดอยจอมทอง ริมน้ำกก เห็นเป็นชัยภูมิดี เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานของทัพเม็งโกลที่กำลังแผ่อำนาจเข้าครองยูนนาน พม่า และตังเกี๋ย จึงทรงสร้างเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางของแคว้นหิรัญนครเงินยางแทนเมืองยาง และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองเชียงราย" ในพ.ศ.2385 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ได้ขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมืองเชียงรายซึ่งถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งพระยากาวิละทำสงครามกับพม่ ก็ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ ต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้รวมเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองพะเยา เวียงป่าเป้า แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวา เรียกว่า "เมืองเชียงราย" อยู่ในมณฑลพายัพ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล และมีประกาศตั้งเมืองเชียงราย เป็นจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่นั้นมา
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเวียงชัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน และอำเภอแม่ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่อาย (จังหวัดเชียงใหม่)
พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 1,284.41      ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ เย็นสบายตลอดปี
 
 อาชีพ
 อาชีพหลัก การเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ช่าง บริการ รับราชการ
 อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
   
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 20 โรง
 โรงเรียนมัธยม 9 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 2 แห่ง
     
 ประชากร
  จำนวนประชากรชาย 109,380 คน
  จำนวนประชากรหญิง 114,556 คน
  รวม 223,936 คน
  ความหนาแน่น 175 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
  ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ลิ้นจี่ ลำใย พืชผักเมืองหนาว
  แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก แม่น้ำกรณ์ แม่น้ำลาว น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกโป่งพระบาท
 
แบ่งการปกครองเป็น 15 ตำบล , 228 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลรอบเวียง รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านหนองด่าน , หมู่ บ้านสันขมิ้น , หมู่2 บ้านป่ายางมนต์ ,หมู่3บ้านสันทุ่งพญาหมี , หมู่4 บ้านป่างิ้ว , หมู่13 บ้านดอยพระบาท , หมู่14 บ้านดอยเขาควาย, หมู่ 19 ชุมชนเกาะทอง, หมู่20 ชุมชนบ้านไร่, หมู่21 ชุมชนกกโท้ง, หมู่22 ชุมชนแควหวาย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง    ( 053-742687 โทรสาร.053-742687 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57000
       -
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลนครเชียงราย   ( 053711333 )

  ตำบลโชคชัย รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่1 บ้านทุ่งกวาง , หมู่2 บ้านแม่เลียบ , หมู่3 บ้านดอย , หมู่4 บ้านดอนงาม , หมู่6 บ้านหนองด่าน , หมู่7 บ้านแม่บง , หมู่8 บ้านโชคชัย , หมู่9 บ้านขุนแม่บง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ( 0-5379-0041 )

  ตำบลปงน้อย รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่1 บ้านห้วยไร่ , หมู่2 บ้านป่าแดง (ปงน้อย) , หมู่3 บ้านป่าแดงผ่านศึก , หมู่4 บ้านป่าเฮี้ย , หมู่5 บ้านป่าลัน , หมู่5 บ้านแม่บง , หมู่6 บ้านไทรทอง , หมู่7 บ้านท่ากอบง , หมู่8 บ้านซ้อ , หมู่9 บ้านร่มแก้ว
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( 0-5379-0042 )

   หนองป่าก่อ รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่1 บ้านห้วยสัก , หมู่2 บ้านป่าซางงาม , หมู่3 บ้านหนองป่าก่อ , หมู่4 บ้านหนองกล้วย , หมู่5 บ้านศรีบุญเรือง , หมู่6 บ้านใหม่พัฒนา , หมู่8 บ้านคีรีสุวรรณ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ   ( 053-181699 )

  ตำบลบ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่,หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง,หมู่ที่ 3 บ้านดู่,หมู่ที่ 4 บ้านสันติ,หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่,หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท,หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก,หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ,หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก,หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว,หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง,หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่,หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย,หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา,หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก,หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ,หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่,หมู่ที่ 18 บ้านโป่งพระบาท,หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลบ้านดู่   ( 0-5370-3653, โทรสาร 0-5370-3262 )

  ตำบลนางแล รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านนางแล ,หมู่2 บ้านนางแลเหนือ ,หมู่3 บ้านม่วงคำ ,หมู่4 บ้านเด่น ,หมู่5 บ้านป่าอ้อ,หมู่6 บ้านนางแลใน ,หมู่7 บ้านป่ารวก ,หมู่8 บ้านดอยกิ่ว ,หมู่9 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ,หมู่10 บ้านดาวดึงส์
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลนางแล   ( 053-706017 โทรสาร. 053-706017  )
             องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล   (โทร 053706017)

  ตำบลเวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
       หมู่  1 บ้านกลางเวียง, หมู่  8 บ้านเวียงชัย, หมู่  9 บ้านไชยนารายณ์, หมู่  10 บ้านชัยภูมิ, หมู่  13 บ้านชัยนิเวศน์, หมู่  19บ้านเวียงชัยทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงชัย   ( โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-5376-9086/0-5378-1989 )

  ตำบลผางาม รหัสไปรษณีย์ 57210
        บ้านร่องห้า, บ้านทุ่งยั้ง, บ้านหัวฝาย, บ้านสันง้อนไถ, บ้านป่าบง, บ้านร่องคือ, บ้านดงมะตื๋น, บ้านหนองบัว, บ้านผางาม, บ้านเนินสยาม, บ้านร่องเจริญ, บ้านป่าบงใต้, บ้านทุ่งยั้งใหม่, บ้านป่าบงเหนือ, บ้านดงมะตื๋นใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม   ( 053-736016 , 053-736056 )

  ตำบลเวียงเหนือ รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได, หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเดิม, หมู่ที่ 3 บ้านสันสลิด, หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ, หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ, หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ, หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย, หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว, หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ, หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย, หมู่ที่ 11 บ้านพนาลัย, หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นแหน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงเหนือ   ( 053-769192 )

  ตำบลดอนศิลา รหัสไปรษณีย์ 57210
        บ้านสมานมิตร, บ้านหลิ่งกุญชร, บ้านช่องลม, บ้านจอเจริญ, บ้านชัยพฤกษ์, บ้านดอยงาม, บ้านสันม่วงคำ, บ้านดอน, บ้านดอนใต้, บ้านทุ่งโค้ง, บ้านใหม่มงคล, บ้านจงเจริญ, บ้านดอนกลาง, บ้านใหม่สันติสุข, บ้านสันเจริญ, บ้านดอนเหนือ, บ้านใหม่ศรีวิลัย
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดอนศิลา   ( โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 )

  ตำบลเมืองชุม รหัสไปรษณีย์ 57210
       บ้านดอนแก้ว, บ้านเวียงแก้ว, บ้านเวียงทอง, บ้านใหม่เจริญ, บ้านยกเจริญ, บ้านวังช้าง, บ้านดอนมูล, บ้านใหม่เมืองชุม
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม   ( 0-5376-8461 , 0-5366-2883 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57150
        หมู่ที่ 1 บ้านหัวเวียง, หมู่ที่  3 บ้านสบสม, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งดุก, หมู่ที่  5 บ้านทุ่งทราย, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเม็ง, หมู่ที่  8 บ้านเวียงแก้ว, หมู่ที่ 9 บ้านดอนมหาวัน, หมู่ที่ 10 บ้านโจ้โก้, หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งนาน้อย, หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา, หมู่ที่ 14 บ้านห้วยกอก
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียง   ( โทรศัพท์ 0-5379-1630 โทรสาร 0-5379-1630  )

  ตำบลสถาน รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ 1 บ้านสถาน, หมู่ 2 บ้านทุ่งงิ้ว, หมู่ 3 บ้านน้ำม้า, หมู่ 4 บ้านเชียงคาน, หมู่ 5 บ้านแฟน, หมู่ 6 บ้านทุ่งอ่าง, หมู่ 7 บ้านใหม่ทุ่งหมด, หมู่ 8 บ้านเต๋น, หมู่ 9 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ 10 บ้านน้ำม้าใต้, หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้วเหนือ, หมู่ 12 บ้านสถานใต้, หมู่ 13 บ้านน้ำม้าเหนือ, หมู่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ 
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสถาน   ( โทรศัพท์ : 053791607, มือถือ 08-3323-6611,08-3323-6996, 08-3323-7799 )

  ตำบล ครึ่ง รหัสไปรษณีย์ 57140
       บ้านส้าน, บ้านครึ่งเหนือ, บ้านครึ่งใต้, บ้านหลวง, บ้านศรีลานนา, บ้านตอง, บ้านม่วงชุม, บ้านหลวงใหม่พัฒนา, บ้านตองเก้า, บ้านประชาภิวัฒน์, บ้านไชยปราการ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลครึ่ง    ( โทรศัพท์: 053-783328 , 053-783231 โทรสาร:053-783328 ต่อ 11 )

  ตำบลบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 57140
        

  ตำบลห้วยซอ รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยซ้อใต้, หมู่ที่ 3 บ้านแก่นเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ, หมู่ที่ 5 บ้านแก่นใต้, หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้, หมู่ที่ 7 บ้านศรีวิไล, หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบูรณ์, หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว, หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก, หมู่ที่ 11 บ้านเวียงทอง, หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย, หมู่ที่ 13 บ้านแก่นนคร, หมู่ที่ 14 บ้านแก่น, หมู่ที่ 15 บ้านภูเวียง, หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา, หมู่ที่ 17 บ้านเกี๋ยง, หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนารุ่งเรือง, หมู่ที่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์, หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ, หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น, หมู่ที่ 22 บ้านเวียงคำ, หมู่ที่ 23 บ้านกาสลองคำ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วยซ้อ   ( โทร.053-194604-5 แฟกส์. 053-194606  )

  ตำบลศรีดอนชัย รหัสไปรษณีย์ 57140
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลศรีดอนชัย   (  )

  ตำบลริมโขง รหัสไปรษณีย์ 57140
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง   ( โทรศัพท์ 053-918271 โทรสาร 053-918213 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงเทิง   ( โทร : 0-5379-5321 โทรสาร : 0-5366-9041 )

  ตำบลงิ้ว รหัสไปรษณีย์ 57160
        บ้านป่าติ้ว, บ้านสว่าน, บ้านสักใต้, บ้านขอนซุง, บ้านสันเชียงใหม่, บ้านป่าไผ่, บ้านงิ้วเก่า, บ้านตุ้มเหนือ, บ้านตุ้มใต้, บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านสักเหนือ, บ้านงิ้วใหม่, บ้านงิ้วพัฒนา, บ้านทุ่งลานนา, บ้านสักสันติราษฎร์, บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ, บ้านใหม่สันติสุข, บ้านตุ้มเชียงทอง, บ้านม่อนพญาอินทร์, บ้านสักสันเจริญ, บ้านสักกลางพัฒนา, บ้านศรีสว่าง, บ้านงิ้วบุญเรือง, บ้านตุ้มรวงทอง, บ้านใหม่สวนดอก
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลงิ้ว   ( 053-954537 )

  ตำบลปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ( โทรศัพท์ 0-5395-4162 โทรสาร 0-5395-4162 ต่อ 105  )

  ตำบลเชียงเคี่ยน รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ 1 บ้านเขียงเคี่ยน, หมู่ 2 บ้านสันชุม, หมู่ 3 บ้านก๊อ, หมู่ 4 บ้านสันปูเลย, หมู่ 5 บ้านสารภี, หมู่ 6 บ้านโป่งช้าง, หมู่ 7 บ้านป่ากุ๊ก, หมู่ 8 บ้านภูเขาแก้ว, หมู่ 9 บ้านสันทราย

  ตำบลตับเต่า รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า   ( โทร 053-189111,081-7240-052 )

  ตำบลหงาว รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลหงาว   ( โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334 )

  ตำบลสันทรายงาม รหัสไปรษณีย์ 57160
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทรายงาม   ( โทร 0-5372-0056 )

  ตำบลศรีดอนไชย รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก, หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ, หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม, หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย, หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง, หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า, หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย   ( - )

  ่ตำบลหนองแรด รหัสไปรษณีย์ 57230
        หมู่ 1 บ้านหนองแรด, หมู่ 2 บ้านหนองแรดเหนือ, หมู่ 3 บ้าหนองแรดใต้, หมู่ 4 บ้านหนองแรดกลาง, หมู่ 5 บ้านม่อนป่ายาง, หมู่ 6 บ้านม่อนป่ายางใต้, หมู่ 7 บ้านหนองแรดป่าตาล
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด   ( โทรศัพท์: 0-5395-4461 แฟกซ์:0-5395-4461-7 )

  ตำบลแม่ลอย รหัสไปรษณีย์ 57230
       หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง, หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย, หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงลุ่ม, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่, หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้, หมู่ที่ 7 บ้านเกี๋ยงกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านเกี๋ยงสันเจริญ, หมู่ที่ 9 บ้านจำไคร้, หมู่ที่ 10 บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน, หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์, หมู่ที่ 12 บ้านศรีีมงคล, หมู่ที่ 13 บ้านเกี่ยงดอยเจริญราษฎร์
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย   ( - )

  ตำบลสันมะเค็ด รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันมะเค็ด,  หมู่ที่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง,  หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร,  หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นดู่,  หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย,  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเครือบ้า,  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ,  หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม,  หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน,  หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึงทันใจ,  หมู่ที่ 11 บ้านผาลาด,  หมู่ที่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม,  หมู่ที่ 13 บ้านหนองเป็ด,  หมู่ที่ 14 บ้านกล้วยใหม่,  หมู่ที่ 15 บ้านสันตะเคียน,  หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง,  หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว,  หมู่ที่ 18 บ้านสันป่าสัก,  หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสักทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   ( โทร 053-677405 แฟ็กซ์ 053-677405 ต่อ 11 )

  ตำบลแม่อ้อ รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ   ( โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 11 )

  ตำบลธารทอง รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 นิคมแม่ลาว,  หมู่ที่ 2 สองแคว,  หมู่ที่ 3 น้ำลัด, หมู่ที่ 4 ป่ารวก,  หมู่ที่ 5 ราษฎร์ดำรง,  หมู่ที่ 6 สันมะแฟน,  หมู่ที่ 7 ดงขนุน,  หมู่ที่ 8 ดอยพัฒนา,  หมู่ที่ 9 ป่ารวกใต้,  หมู่ที่ 10 ดงนคร,  หมู่ที่ 11 นิคมแม่ลาวเหนือ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง   ( โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 )

  ตำบลสันติสุข รหัสไปรษณีย์ 57120
       หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล, หมู่ที่ 2 บ้านป่าหมุ้น, หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย, หมู่ที่ 4 บ้านสันกอเหียง, หมู่ที่ 5 บ้านสันกอตาล, หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองง่า, หมู่ที่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง, หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 9 บ้านป่าก่อ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   ( โทรศัพท์ 053-722-238 โทรสาร 053-721-165 )

  ตำบลดอยงาม รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย,  หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง,  หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเอือด,  หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย,  หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว,  หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก,  หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย,  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด,  หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง,  หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ,  หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง,  หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง,  หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด,  หมู่ที่ 14 บ้านร่วมใจพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม   ( โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629 )

  ตำบลหัวงม รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว, หมู่ที่ 2 บ้านป่าคา, หมู่ที่ 3 บ้านบวกปลาค้าว, หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮ่าง, หมู่ที่ 5 บ้านสันปลาดุก, หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 7 บ้านสันหลวง, หมู่ที่ 8 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ, หมู่ที่ 10 บ้านกู่สูง, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยตุ้ม, หมู่ที่ 12 บ้านป่าข่า, หมู่ที่ 13 บ้านป่าส้าน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม   ( โทร.0-5363-5224-5 แฟกซ์ 0-5363-5224-5 ต่อ 17 )

  ตำบลเจริญเมือง รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 2 บ้าานป่าก่อ, หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย, หมู่ที่ 4 บ้านป่าเปา, หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 6 บ้านจําปู, หมู่ที่ 7 บ้านดงหลวง, หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 10 บ้านดงตะเคียน, หมู่ที่ 11 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 12 บ้านป้าปี้, หมู่ที่ 13 บ้านดอยเจริญ, หมู่ที่ 14 บ้านเจริญเมือง, หมู่ที่ 15 บ้านใหม่เจริญมิตร, หมู่ที่ 16 บ้านห้วยแสนสุข, หมู่ที่ 17 บ้านทรายทอง, หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ, หมู่ที่ 19 บ้านศรีทรายทอง, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยดอกอูน, หมู่ที่ 21 บ้านฐานตะเคียนทอง, หมู่ที่ 22 บ้านป่าก่อพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง    ( โทรศัพท์ 0-5373-8265 โทรสาร 0-5373-8265 )

  ตำบลป่าหุ่ง รหัสไปรษณีย์ 57120
        บ้านป่าบงหลวง, บ้านป่าแดด, บ้านเหมืองหลวง, บ้านศาลาวังโค้ง, บ้านศาลาเหมืองหิน, บ้านทุ่งมะฝาง, บ้านป่าแขม, บ้านป่าหัด, บ้านป่าหุ่ง, บ้านป่างิ้ว, บ้านห้วยประสิทธิ์, บ้านหนองทรายทอง, บ้านทุ่งผักกูด, บ้านปางกล้วยค้าว, บ้านปางเกาะทราย, บ้านผาวี, บ้านงิ้วเฒ่า
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตําบล ป่าหุ่ง   ( โทรศัพท์ : 0-5367-6468 โทรสาร : 0-5367-6152 ต่อ 16  )

  ตำบลม่วงคำ รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ   ( 053-635227-8 )

  ตำบลทรายขาว รหัสไปรษณีย์ 57120
        บ้านสันทราย, บ้านแม่คาววัง, บ้านร่องธารใต้, บ้านหนองผักจิก, บ้านทรายขาว, บ้านท่าฮ้อ, บ้านหนองตุ้ม, บ้านโป่งแดง, บ้านร่องธารเหนือ, บ้านสันต้นม่วง, บ้านร่องธารกลาง, บ้านโป่งแดงใหม่, บ้านรวมไทย, บ้านสมานมิตร, บ้านทรายทอง, บ้านโป่งทวี, บ้านดงลาน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   ( โทรศัพท์ 053-723-962 เบอร์โทรสาร 053-723-961 )

  ตำบลสันกลาง รหัสไปรษณีย์ 57120
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   ( - )

  ตำบลแม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
        หมู่ที่ 1  บ้านปูแกง, หมู่ที่ 2  บ้านสันกอง, หมู่ที่ 3  บ้านแม่เย็น, หมู่ที่ 4  บ้านป่าสักเหนือ, หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งพัฒนา , หมู่ที่ 6  บ้านสันไม้ฮาม, หมู่ที่ 7  บ้านสันต้นแหน, หมู่ที่ 8  บ้านดงน้ำล้อม, หมู่ที่ 9  บ้านสุขสันติ , หมู่ที่ 10  บ้านอิงดอย, หมู่ที่ 11  บ้านดงดอนเต้า 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น   ( โทรศัพท์.053- 957-070 โทรสาร.053-957 – 070 ต่อ 11 )

  ตำบลเมืองพาน รหัสไปรษณีย์ 57120
       หมู่ที่ 1 บ้านจอมศิริ, หมู่ที่ 2 บ้านใหม่, หมู่ที่ 3 บ้านโก่ม, หมู่ที่ 4 บ้านหนองกบ, หมู่ที่ 5 บ้านกาลึม, หมู่ที่ 6 บ้านติ้ว, หมู่ที่ 7 บ้านเมืองพาน, หมู่ที่ 8 บ้านนาแมน, หมู่ที่ 9 บ้านหนองกาลึม, หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่, หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง, หมู่ที่ 12 บ้านดอนขี้เหล็ก, หมู่ที่ 13 บ้านใหม่, หมู่ที่ 14 บ้านใหม่, หมู่ที่ 15 บ้านเมืองพาน, หมู่ที่ 16 บ้านติ้ว
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเมืองพาน   ( - )
             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน   ( 0-42910227 )

  ตำบลทานตะวัน รหัสไปรษณีย์ 57280
       หมู่ที่ 1 บ้านร่องคต, หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าฮ่างงาม, หมู่ที่ 4 บ้านป่าสังใต้, หมู่ที่ 5 บ้านท่าหล่ม, หมู่ที่ 6 บ้านป่าสักใต้, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงเหนือ, หมู่ที่ 8 บ้านดงเวียง, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบงใต้, หมู่ที่ 10 บ้านร่องคตสามัคคี, หมู่ที่ 11 บ้านท่าหล่มสหมิตร, หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจริญ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน   ( โทร. 053-957063 )

  ตำบลเวียงห้าว รหัสไปรษณีย์ 57120
        หมู่ที่ 1 บ้านดอยงาม, หมู่ที่  2  บ้านสันป่าหนาด, หมู่ที่  3  บ้านทุ่งสามเหลี่ยม, หมู่ที่  4  บ้านสันใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว   ( 053-605163 ,053-605164 )

  ตำบลป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
        

  ตำบลป่าแงะ รหัสไปรษณีย์ 57190
       หมู่ที่ 1 บ้านป่าแงะ, หมู่ที่ 2 บ้านป่าเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 4 บ้านสันมะเกิ้ม, หมู่ที่ 5 บ้านหล่ายร้อง, หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 7 บ้านร่องเปา, หมู่ที่ 8 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ที่ 9 บ้านถิ่นเจริญ, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก, หมู่ที่ 11 บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข, หมู่ที่ 13 บ้านรําจวน, หมู่ที่ 14 บ้านศรีดอนไชย, หมู่ที่ 15 บ้านศรีรุ่งเรือง, หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี, หมู่ที่ 17 บ้านชัยมงคล, หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าแงะ   ( - )

  ตำบลสันมะค่า รหัสไปรษณีย์ 57190
        หมู่ที่  1  บ้านสันมะค่า, หมู่ที่  2  บ้านวังผา, หมู่ที่  3  บ้านสันบัวคำ, หมู่ที่  4  บ้านสันติธรรม, หมู่ที่  5  บ้านวังน้อย, หมู่ที่  6  บ้านวังอวน, หมู่ที่  7  บ้านสันป่าคาม, หมู่ที่  8  บ้านวังศิลา 
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันมะค่า   ( โทรศัพท์/โทรสาร 0-5376-1599 )

  ตำบลโรงช้าง รหัสไปรษณีย์ 57190
        

  ตำบลศรีโพธิ์เงิน รหัสไปรษณีย์ 57190
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   ( เบอร์โทรศัพท์ 0-536-07212 , 0-536-02711 เบอร์แฟ็กซ์ 0-536-07212 )

  ตำบลแม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 ร้องผักหนาม,  หมู่ที่ 2 แม่จัน,  หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ,  หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก,  หมู่ที่ 5 ปงตอง ,  หมู่ที่ 7 เหมืองฮ่อ,  หมู่ที่ 8 ศาลา
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่จัน   ( โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565 )
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน   ( 053-660782 )

  ตำบลจันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
       บ้านใหม่, บ้านทรายมูล, บ้านแม่คำน้ำลัด, บ้านห้วยน้ำราก, บ้านดง, บ้านต้นยาง, บ้านหนองร่อง, บ้านห้วยน้ำราก, บ้านสันนาหนองบัว, บ้านหัวฝาย, บ้านป่าถ่อน, บ้านสันทางหลวง, บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น, บ้านป่ากุ๊ก, บ้านม่วงหมู่สี, บ้านหนองครก, บ้านหนองปึ๋ง, บ้านกิ่วพร้าว, บ้านป่าบงหลวง, บ้านป่าสักหลวง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลจันจว้า   ( โทร.0-5377-5123 )

  ตำบลแม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน, หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำตลาด, หมู่ที่ 3 บ้านสันนา, หมู่ที่ 4 บ้านร่องก๊อ, หมู่ที่ 5 บ้านป่าซางน้อย, หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา, หมู่ที่ 7 บ้านแม่คำหนองแหย่ง, หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ, หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด, หมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ, หมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่คำ   ( 0-5377-9198 , 0-5377-9388 )

  ตำบลป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านร่องดี, หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน, หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย, หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า, หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี, หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล, หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ, หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ, หมู่ที่ 13 บ้านป่าคู, หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง, หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าซาง   ( โทร.053-602660-2 fax.053-602660 )

  ตำบลสันทราย รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์, หมู่ที่ 4 บ้านเด่น, หมู่ที่ 7 บ้านดง, หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทราย   ( โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553  )

  ตำบลท่าข้าวเปลือก รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว,  หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก,  หมู่ที่ 3 บ้านแม่หะ,  หมู่ที่ 4 บ้านแม่แพง,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพง,  หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาก,  หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าวเปลือก,  หมู่ที่ 8 บ้านทับกุมารทอง,  หมู่ที่ 9 บ้านป่าไร่,  หมู่ที่ 10 บ้านผ่านศึก,  หมู่ที่ 11 บ้านผาเรือ,  หมู่ที่ 12 บ้านผาแตก,  หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม,  หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก   ( โทรศัพท์ 0-5360-2591 โทรสาร 0-5360-2673  )

  ตำบลป่าตึง รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง,  หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง,  หมู่ที่ 3 บ้านท่าต้นแฟน,  หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำ ,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฟือง,  หมู่ที่ 6 บ้านผาตั้ง,  หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง ,  หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม),  หมู่ที่ 9 บ้านป่าเมี้ยง ,  หมู่ที่ 10 บ้านสันโค้ง ,  หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ,  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาโน ,  หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งต่าง ,  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะหินฝน,  หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา,  หมู่ที่ 16 บ้านห้วยต่าง(จะพือ),  หมู่ที่ 17 บ้านปางสา,  หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ,  หมู่ที่ 19 บ้านสันติสุข,  หมู่ที่ 20 บ้านเล่าฝู่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง    ( โทรศัพท์ : 0-5318-0022 โทรสาร : 0-5318-0021 )

  ตำบลแม่ไร่ รหัสไปรษณีย์ 57240
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่ไร่   ( Tel:: 0-5366-7505  )

  ตำบลศรีค้ำ รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง, หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด, หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย, หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว, หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา, หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก, หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข, หมูที่ 10 บ้านแสนใจ, หมู่ที่ 11 บ้านแสนใจเก่า, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยส้านเก่า-ใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ   ( โทรศัพท์ . 053-665073 โทรสาร 053-665073 ต่อ 13,15 )

  ตำบลจันจว้าใต้ รหัสไปรษณีย์ 57270
        

  ตำบลจอมสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง, หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน, หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้, หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก, หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย, หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ, หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม, หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง, หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์   ( โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๖-๔๘๕๔ ,๐-๕๓๖๖-๔๘๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔  )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ 1 บ้านสบรวก, หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ, หมู่ 3 บ้านเวียงใต้, หมู่ 4 บ้านวังลาว, หมู่ 5 บ้านสบคำ, หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ, หมู่ 7 บ้านเชียงแสนน้อย, หมู่ 8 บ้านห้วยเกี๋ยง, หมู่ 9 บ้านป่าสักหางเวียง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียง   ( แฟกซ์ 053--650803 โทร. 053--650803 )

  ตำบลป่าสัก รหัสไปรษณีย์ 57150
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   ( โทรศัพท์ 053-955050 โทรสาร 053-955541  )

  ตำบลบ้านแซว รหัสไปรษณีย์ 57150
         บ้านแซว, บ้านทุ่ง, บ้านท่าขันทอง, บ้านห้วยเดื่อ, บ้านป่าตึง, บ้านเกาะผาคำ, บ้านสบกก, บ้านสวนดอก, บ้านห้วยกว๊าน, บ้านสันทรายกองงาม, บ้านแม่แอบ, บ้านห้วยข่อยหล่อย, บ้านห้วยน้ำเย็น, บ้านแซวกลาง, บ้านหัวกว๊าน
       หน่วยงานปกครอง :      
             ทศบาลตำบลบ้านแซว   ( โทรศัพท์ 053-181241 , 053-181251 )

  ตำบลศรีดอนมูล รหัสไปรษณีย์ 57150
       หมู่ที่ 1 บ้านแม่มะ, หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง, หมู่ที่ 3 บ้านด้าย, หมู่ที่ 4 บ้านสันสลี, หมู่ที่ 5 บ้านเวียงแก้ว, หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วเฒ่า, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสะโง้, หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาสะเด็ด, หมู่ที่ 9 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ที่ 10 บ้านศรีบุญยืน, หมู่ที่ 11 บ้านป่าก๋อย, หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมูลใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล    ( โทรศัพท์ 0-5395-5532 fax. 0-5395-5809  )

  ตำบลแม่เงิน รหัสไปรษณีย์ 57150
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่เงิน   ( 053-182271 )

  ตำบลโยนก รหัสไปรษณีย์ 57150
        หมู่ 1 บ้านดอยจัน, หมู่ 2 บ้านร่องบง, หมู่ 3 บ้านกู่เต้า, หมู่ 4 บ้านสันธาตุ, หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม, หมู่ 6 บ้านสันต้นเปา, หมู่ 7 บ้านโค้งงาม, หมู่ 8 บ้านดอยงาม

  ตำบลแม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแดง,  หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม,  หมู่ที่ 7 บ้านเกาะทราย,  หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง,  หมู่ที่ 10 บ้านไม้ลุงขน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่สาย   ( โทร 053-731288 , 053-732828 แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5 )

  ตำบลห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
       หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง, หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่, หมู่ที่ 6 ศาลาเชิงดอย, หมู่ที่ 7 ตลาดห้วยไคร้, หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒนา, หมู่ที่  11 ห้วยไคร้ใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วอยไคร้   ( เบอร์โทรศัพท์ : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-5376-3616 เบอร์โทรสาร : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-537 )
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้   ( โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256 )

  ตำบลเกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 1 บ้านปางห้า, หมู่ที่ 2 บ้านสันนา, หมู่ที่ 3 บ้านสันบุญเรือง, หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 6 บ้านป่าซางงาม, หมู่ที่ 7 บ้านม่วงคำ, หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองแดงน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านศรีป่าแดง, หมู่ที่ 10 บ้านศรีชัยภูมิ, หมู่ที่ 11 บ้านป่าแดงหลวง, หมู่ที่ 12 บ้านร้อง, หมู่ที่ 13 บ้านสันหลวงใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   ( 053-675425 )

  ตำบลโป่งผา รหัสไปรษณีย์ 57130
       หมู่ที่ 1 บ้านจ้อง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้อ, หมู่ที่ 3 บ้านป่าแผ, หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่, หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ, หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล, หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าสัก, หมู่ที่ 8 บ้านนาปง, หมู่ที่ 9 บ้านจ้องวัด, หมู่ที่ 10 บ้านจ้องเด่น, หมู่ที่ 11 บ้านน้ำจำเหนือ, หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา   ( ๐๕๓ ๖๔๖ ๖๒๗ - ๐๕๓ ๖๔๖ ๐๘๕ )

  ตำบลศรีเมืองชุม รหัสไปรษณีย์ 57130
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ( 053-668469 )

  ตำบลเวียงพางคำ รหัสไปรษณีย์ 57130
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย, หมู่ที่ 1 บ้านดอยเวา,  หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม,  หมู่ที่  3 บ้านเวียงพาน, หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่, หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ, หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน, หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข, หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ , หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   ( ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ , ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ )

  ตำบลบ้านด้าย รหัสไปรษณีย์ 57220
        หมู่ 1 บ้านด้าย, หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว, หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก, หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย, หมู่ 5 บ้านสันปูเลย, หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม, หมู่ 7 บ้านสันสลี, หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย    ( เบอร์โทร. 053 - 785009 โทรสาร. 053 - 785444 )

  ตำบลโป่งงาม รหัสไปรษณีย์ 57130
        บ้านถ้ำ, บ้านดง, บ้านถ้ำปลา, บ้านถ้ำสันติสุข, บ้านห้วยปูแกง, บ้านสันกอสา, บ้านสันเกล็ดทอง, บ้านโป่งเหนือ, บ้านโป่ง, บ้านผาฮี้ (อาข่า), บ้านผาฮี้ (ลาหู่), บ้านถ้ำพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ( โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11 )

  ตำบลแม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง, หมู่ที่ 2 บ้านสันกลาง, หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน, หมู่ที่ 7 บ้านร้องเจริญ (บ้านร่องเฮี้ย) , มู่ 8 บ้านเหล่า (บ้านตีนดอย), หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง, หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า, หมู่ที่ 13 บ้านริมทาง, หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง, หมู่ที่ 15 บ้านห้วยน้ำมา, หมู่ที่ 16 บ้านโป่งป่าแขม, หมู่ที่ 17 บ้านแม่สรวยหลวง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่สรวย   ( Tel. 0-5378-6123 , 0-5378-6329 Fax. 0-5378-6123 , 0-5378-6329 )
             เทศบาลตำบลเวียงสรวย   ( โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  )

  ตำบลป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57180
       หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ, หมู่ที่ 2 บ้านไร, หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด, หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว, หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์, หมู่ที่ 6 บ้านสันขี้เหล็ก, หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี, หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ, หมู่ที่ 10 บ่านโป้ง, หมู่ที่ 11 บ้านจะหา, หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง, หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง, หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ, หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง, หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้, หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง, หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนเรือง, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง, หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก, หมู?ที่ 22 บ้านเหล่าพฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   ( 053-708172 )

  ตำบลแม่พริก รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก, หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 3 บ้านสันจ าปา, หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง, หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง, หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า, หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน, หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย, หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านปางซาง, หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสันจ าปา, หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก   ( - )

  ตำบลศรีถ้อย รหัสไปรษณีย์ 57180
       หมู่ที่ 1 ทุ่งต้อม, หมู่ที่ 2 ป่าหวาย, หมู่ที่ 3 หนองบัวสรวย , หมู่ที่ 4 แม่ยางมิ้น, หมู่ที่ 5 ห้วยเฮ้ีย, หมู่ที่ 6 พญากองดี, หมู่ที่ 7 ทุ่งยาว, หมู่ที่ 8 ศรีถ้อย, หมู่ที่ 9 อายิโก๊ะ, หมู่ที่ 10 ทองทิพย์, หมู่ที่ 11 ใหม่แม่ยางมิ้น, หมู่ที่ 12 ม่วงคำ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย   ( โทรศัพท์ 053-708058,053950063 โทรสาร 053-950063 ต่อ 18 )

  ตำบลท่าก๊อ รหัสไปรษณีย์ 57180
        บ้านดินดำ, บ้านป่าถ่อน, บ้านป่าลัน, บ้านแม่ต๋ำ, บ้านสบก๊อ, บ้านท่าก๊อพลับพลา, บ้านโฮ่ง, บ้านปางหลวง, บ้านปางน้ำฮ้าย, บ้านดอนชัย, บ้านแม่ผักแหละ, บ้านหล่ายลาว, บ้านสันมะแฟน, บ้านป่าเหียง, บ้านดอยงาม, บ้านห้วยน้ำขุ่น, บ้านห้วยชมภู, บ้านป่าเกี๊ยะ, บ้านบาหรา, บ้านผาต้าย, บ้านชัยมงคล, บ้านร่มโพธิ์ทอง, บ้านลอจอ, บ้านแม่ต๋ำน้อย, บ้านพนาเสรี, บ้านใหม่สุขสันต์, บ้านดอนแก้ว
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ   ( โทร. 053-724217 โทรสาร. 053-724218 )

  ตำบลวาวี รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่1 บ้านวาวี, หมู่2 บ้านปางกิ่ว, หมู่3 บ้านดอยช้าง, หมู่4 บ้านดอยล้าน, หมู่5 บ้านห้วยมะซาง, หมู่6 บ้านห้วยปู, หมู่7 บ้านทุ่งพร้าว, หมู่8 บ้านทุ่งพร้าว, หมู่9 บ้านห้วยขี้เหล็ก, หมู่10 บ้านแสนเจริญ, หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น, หมู่12 บ้านโป่งกลางน้ำ, หมู่13 บ้านห้วยไคร้, หมู่14 บ้านขุนสรวย, หมู่15 บ้านแม่โมงเย้า, หมู่16 บ้านยานำ, หมู่17 บ้านผาแดงหลวง, หมู่18 บ้านห้วยกล้า, หมู่19 บ้านจู้จี้, หมู่20 บ้านเลาสี, หมู่21 บ้านมังค่าลา, หมู่22 บ้านห้วยน้ำขุ่น, หมู่23 บ้านปางซันโจ, หมู่24 บ้านปานกลาง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี    ( โทรศัพท์ 053-605950  )

  ตำบลเจดีย์หลวง รหัสไปรษณีย์ 57180
        บ้านห้วยส้ม, บ้านหนองหล่ม , บ้านห้วยหมอเฒ่า, บ้านร้องหมอหงส์, บ้านสันก้างปลา , บ้านห้วยหมอเฒ่า , บ้านสันธาตุ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง   ( โทรศัพท์ : 053-950732, 053-950449, 053-950382 แฟกซ์ : 053-950382 )

  ตำบลสันสลี รหัสไปรษณีย์ 57170
       หมู่ที่ 1 บ้านโป่งเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งห้า, หมู่ที่ 3 บ้านเด่นศาลา, หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ, หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี, หมู่ที่ 6 บ้านโป่งนก, หมู่ที่ 7 บ้านแม่ตะละ, หมู่ที่ 8 บ้านปางมะขามป้อม, หมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพัฒนา, หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าปอ, หมู่ที่ 11 บ้านแม่ปูนน้อย, หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งห้าเหนือ, หมู่ที่ 13 บ้านโป่งนกเหนือ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี   ( โทร. 053-782042 แฟกซ์ 053-782042 ต่อ 13 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57170
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ( โทร. 053-648856 แฟกซ์ : 053-648856 )

  ตำบลบ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 57170
        

  ตำบลป่างิ้ว รหัสไปรษณีย์ 57170
       หมู่ 1 บ้านป่างิ้ว, หมู่ 2 บ้านป่าสัก, หมู่ 3 บ้านป่าฮ่างต่ำ, หมู่ 4 บ้านรองกู่, หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด, หมู่ 6 บ้านหม้อ, หมู่ 7 บ้านแม่หาง, หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง, หมู่ 9 บ้านสบลี, หมู่ 10 บ้านหนองเขียว, หมู่ 11 บ้านขุนเมืองงาม, หมู่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ, หมู่ 13 บ้านทรายมูล, หมู่ 14 บ้านสันทราย, หมู่ 15 บ้านดงพระพร, หมู่ 16 บ้านสันปูเลย

  ตำบลวียงกาหลง รหัสไปรษณีย์ 57260
        บ้านสันมะเค็ด, บ้านสันขี้เหล็ก, บ้านทุ่งม่าน, บ้านดง, บ้านป่าส้าน, บ้านแม่ห่างใต้, บ้านป่าจั่น, บ้านเกาะ, บ้านร่องนอด, บ้านแม่ห่างเหนือ, บ้านทุ่งรวงทอง, บ้านหัวฝายพัฒนา, บ้านทุ่งม่านเหนือ, บ้านใหม่เจริญ, บ้านเวียงกาหลง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงกาหลง   ( Tel.0-5370-4510 : Fax.0-5370-4308 )

  ตำบลแม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
       บ้านสันลมจอย, บ้านขันหอม, บ้านสา, บ้านสันกู่ , บ้านป่าแงะ, บ้านสันมะนะ, บ้านทุ่งยาว, บ้านปางมะกาด, บ้านห้วยทราย, บ้านสันป่าก่อ, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านห้วยน้ํากืน, บ้านกู่ทอง, บ้านป่าซางพัฒนา, บ้านสาเจริญ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์   ( โทรศัพท์ : 053-789628 , โทรสาร 053-789602  )

  ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รหัสไปรษณีย์ 57260
        หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 2 บ้านร้อง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์, หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย, หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน, หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน, หมู่ที่ 7 บ้านขุนลาว, หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย, หมูที่ 9 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภู, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคุณพระ, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด, หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

  ตำบลแม่เปา รหัสไปรษณีย์ 57290
        บ้านสันเจริญ, บ้านสบเปา, บ้านแม่เปา, บ้านทุ่งเจ้า, บ้านขุนห้วยแม่เปา, บ้านสันติคีรี, บ้านกระแล, บ้านสันหลวง, บ้านสันสามัคคี, บ้านนาเจริญ, บ้านแม่เปาเหนือ, บ้านทุ่งเจ้าเหนือ, บ้านสบเปาใหม่, บ้านทุ่งเจ้า, บ้านแม่เปาใต้, บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้, บ้านทุ่งเจ้าใต้, บ้านนาเจริญใหม่, บ้านสบเปา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา   ( - )

  ตำบลแม่ต๋ำ รหัสไปรษณีย์ 57290
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย, หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง, หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง, หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง, หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง, หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน, หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น, หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้, หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้, หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ   ( โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552 )

  ตำบลไม้ยา รหัสไปรษณีย์ 57290
        บ้านห้วยเดื่อ, บ้านไม้ยา, บ้านร่องกอก, บ้านสันสะอาด, บ้านห้วยก้างราษฎร์, บ้านห้วยก้างรัฐ, บ้านไม้ยาสันโค้ง, บ้านสันโค้ง, บ้านไม้ยาคูเวียง, บ้านศรีชุม, บ้านห้วยก้างนาล้อม, บ้านห้วยก้างตลาด, บ้านห้วยก้างใหม่, บ้านห้วยก้างปูล้าน, บ้านไม้ยากลาง, บ้านไม้ยามิตรภาพ, บ้านห้วยก้างกลาง, บ้านไม้ยาบุนนาค
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา   ( โทรศัพท์ : 0 5367 2033 โทรสาร : 0 5367 2072 )

  ตำบลเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
        

  ตำบลตาดควัน รหัสไปรษณีย์ 57290
       หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านใหม่โชคชัย, หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต๋ำภูรี, หมู่ที่ 4 บ้านเย้าแม่ต๋ำ, หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ทุ่งก่อ, หมู่ที่ 6 บ้านแม่ต๋ำน้ำตก, หมู่ที่ 7 บ้านสันติชัย, หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโค้ง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน   ( โทรศัพท์ 053-914126 โทรสาร 053-914126 )

  ตำบลม่วงยาย รหัสไปรษณีย์ 57310
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลม่วงยาย    ( โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1 )

  ตำบลปอ รหัสไปรษณีย์ 57310
       หมู่ที่ 1 บ้านปางปอ, หมู่ที่ 2 บ้านปางหัด, หมู่ที่ 3 บ้านดอน, หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตา, หมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง, หมู่ที่ 6 บ้านผาแล, หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยคุ, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหาน, หมู่ที่ 10 บ้านอยู่สุข, หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์เงิน, หมู่ที่ 12 บ้านร่มฟ้าหลวง, หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าไทยงาม, หมู่ที่ 14 บ้านผาตั้ง, หมู่ที่ 15 บ้านร่มฟ้าผาหม่น, หมู่ที่ 16 บ้านศิลาแดง, หมู่ที่ 17 บ้านห้วยปอ, หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง, หมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลปอ    ( โทร. 053-918265 ,053-918469  )

  ตำบลหล่ายงาว รหัสไปรษณีย์ 57310
        หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว, หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำ, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทราย, หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม, หมู่ที่ 5 บ้านแจมป๋อง, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเอียน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลหล่ายงาว   ( โทรศัพท์/โทรสาร 0-5360-8202  )

  ตำบลท่าข้าม รหัสไปรษณีย์ 57310
        

  ตำบลต้า รหัสไปรษณีย์ 57340
       หมู่ที่1 บ้านต้าหลวง, หมู่ที่2 บ้านต้าตลาด, หมู่ที่6 บ้านต้าหลวง, หมู่ที่7 บ้านต้านาล้อม, หมู่ที่12 บ้านต้าร่องไผ่, หมู่ที่13 บ้านต้าหลวงใหม่, หมู่ที่15 บ้านต้านาล้อม, หมู่ที่16 บ้านต้าสุขเกษม, หมู่ที่20 บ้านต้าหัวฝาย
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลบ้านต้า   ( โทร. 0-5379-7111 แฟ็กซ 0-5379-7558  )

  ตำบลป่าตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าตาล   ( โทร 053-797176 )

  ตำบลยางฮอม รหัสไปรษณีย์ 57340
       หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดง, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศรีเกิด, หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลวง, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวงใต้, หมู่ที่ 7 บ้านชมภู, หมู่ที่ 8 บ้านยางออม, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านแดนเมือง, หมู่ที่ 12 บ้านยางฮอม, หมู่ที่ 13 บ้านพญาพิภักดิ์, หมู่ที่ 14 บ้านน้ำแพร่เหนือ, หมู่ที่ 15 บ้านห้วยสัก, หมู่ที่ 16 บ้านดงเจริญ, หมู่ที่ 17 บ้านยางฮอม, หมู่ที่ 18 บ้านชมภูใต้, หมู่ที่ 19 บ้านน้ำแพร่ใต้, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยหลวงเหนือ, หมู่ที่ 21 บ้านป่าแดงใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม    ( โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292 )

  ตำบลเทอดไทย รหัสไปรษณีย์ 57240
        หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย, หมู่ที่ 2 บ้านแสนเมืองโก, หมู่ที่ 3 บ้านอากู่, หมู่ที่ 4 บ้านปูนะ, หมู่ที่ 5 บ้านพญาไพรเล่ามา, หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ, หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ, หมู่ที่ 8 บ้านปางมะหัน, หมูที่ 9 บ้านมังเก้าหลัง, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอื้น, หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่, หมู่ที่ 12 บ้านม้งแปดหลัง, หมู่ที่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง, หมู่ที่ 14 บ้านห้วยหม้อ, หมู่ที่ 15 บ้านผาจี, หมู่ที่ 16 บ้านจะตี, หมู่ที่ 17 บ้านทูหมออาเน, หมู่ที่ 18 บ้านแม่คำน้อย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย   ( โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 )

  ตำบลแม่สลองใน รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง, หมู่ที่ 3 บ้านอาแหม, หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ, หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ, หมู่ที่ 7 บ้านแสนใจ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหยวกป่าโซ, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก, หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง, หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย, หมู่ที่ 13 บ้านต้นม่วง, หมู่ที่ 14 บ้านเล่าลิ่ว, หมู่ที่ 15 บ้านอาแหละ, หมู่ที่ 16 บ้านจะคำน้อย, หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย, หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมาก, หมู่ที่ 19 บ้านแม่แสลป, หมู่ที่ 20 บ้านนาโต่, หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ, หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา, หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด, หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ, หมู่ที่ 25 บ้านมอล่อง, หมู่ที่ 26 บ้านห้วยกระ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน    ( ทร.053-730322, 053-73 0360  )

  ตำบลแม่สลองนอก รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านสันติคีรี, หมู่ที่ 2 บ้านอาแหละ, หมู่ที่ 3 บ้านเลาสิบ, หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ, หมู่ที่ 5 บ้านป่าคาสุขใจ, หมู่ที่ 6 บ้านกลาง, หมู่ที่ 7 บ้านอาแบ, หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี, หมู่ที่ 9 บ้านพนาสวรรค์, หมู่ที่ 10 บ้านแม่จันหลวง, หมู่ที่ 11 บ้านเจียงจาใส, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่สันติ, หมู่ที่ 13 บ้านตงจาใส
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก   ( โทร 053 765129 แฟกซ์ 053765409 )

  ตำบลแม่ฟ้าหลวง รหัสไปรษณีย์ 57240
        

  ตำบลดงมะดะ รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย, หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา, หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว, หมู่ที่ 5 บ้านป่ารวก, หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน, หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง, หมู่ที่ 9 บ้านแพะ, หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน, หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว, หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง, หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ, หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา, หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง, หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร, หมู่ที่ 19 บ้านแม่ลาวหลังวัด
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดงมะดะ   ( โทร. 053-184131 แฟกซ์ 053-184132 )

  ตำบลจอมหมอกแก้ว รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่  1  บ้านสบห้วย, หมู่  2  บ้านสันต้อม, หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว, หมู่  5  บ้านป่าอ้อย, หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง, หมู่  7  บ้านป่าแดง, หมู่  8  บ้านท่ามะโอ, หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง, หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด, หมู่  11  บ้านสันป่าสัก
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว   ( โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 )

  ตำบลบัวสลี รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ, หมู่ที่ 2 บ้านต้นง้าว, หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ, หมู่ที่ 4 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก, หมู่ที่ 6 บ้านต้นยาง, หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล, หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก, หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าตอง, หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา, หมู่ที่ 12 บ้านบัวสลี
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี    ( โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885 )

  ตำบลป่าก่อดำ รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ, หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง, หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง, หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม, หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบัว, หมู่ที่ 12 บ้านป่าก่อดำใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ    ( โทร 0-5377-8011,0-5377-8224-5 โทรสาร 0-5377-8011  )

  ตำบลโป่งแพร่ รหัสไปรษณีย์ 57000
        หมู่ที่1 บ้านป่าซางเหนือ, หมู่ที่2 บ้านป่าซางใต้, หมู่ที่3 บ้านโป่งแพร่, หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย, หมู่ที่5 บ้านห้วยส้านพลับพลา, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา, หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู, หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก, หมู่ที่9 บ้านห้วยส้านอาข่า
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   ( โทรศัพท์ 053-778249 โทรสาร 053-778249 )

  ตำบลทุ่งก่อ รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง, หมู่ที่ 2 บ้านดงชัย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าห้า, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเคียน, หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า, หมู่ที่ 7 บ้านน้ำตกพัฒนา, หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าสัก,  หมู่ที่ 9 บ้านร่องบัวทอง, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียนใต้, หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์, หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง , หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย, หมู่ที่ 14 บ้านเด่นสันทราย, หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพัฒนา 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ   ( 053-953418  )

  ตำบลดงมหาวัน  รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน, หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา, หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม, หมูที่ 6 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล, หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน, หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม, หมู่ที่ 10 บ้านปงบน, หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน    ( โทร./โทรสาร 0-5317-2130 มือถือ 089-956-1473 )

  ตำบลป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 57210
       หมู่1 บ้านห้วยขี้เหล็ก , หมู่2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ , หมู่3 บ้านป่าซาง , หมู่4 บ้านป่าซางเหนือ , หมู่5 บ้านห้วยหมากเอียก , หมู่6 บ้านเหล่า ,หมู่6 บ้านป่าสา , หมู่8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ , หมู่9 บ้านนาเจริญ , หมู่10 บ้านประชารวมใจ , หมู่11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง , หมู่13 บ้านโป่งชัย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง   ( 0-5317-3661 )

  ตำบลแม่ข้าวต้ม รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข้าวต้ม,,หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยาว,หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน,หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน,หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง,หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ,หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า,หมู่ที่  8 บ้านห้วยอ้มใน,หมู่ที่  9 บ้านห้วยอ้ม,หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว,หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง,หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร,หมู่ที่ 13 บ้านใหม่,หมู่ที่ 14 บ้านก๊อดยาว,หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง,หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย,หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นกอก,หมู่ที่ 18 บ้านดอยเทวา,หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว,หมู่ที่ 20 บ้านประชาร่วมมิตร,หมู่ที่ 21 บ้านเวียงกลาง,หมู่ที่ 22 บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่,หมู่ที่ 23 บ้านรายมูล
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ข้าวต้ม   ( 053 706081 , 053 735141 )

  ตำบลแม่ยาว รหัสไปรษณีย์ 57100
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่ยาว   ( 053-737359 แฟกซ์ 053-737331 )

  ตำบลสันทราย รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านสันทรายหลวง , หมู่2 บ้านสันทรายน้อย , หมู่3 บ้านโป่งสลี , หมู่4 บ้านป่าตึง , หมู่5 บ้านป่ากล้วย , หมู่6 บ้านป่าย้าง , หมู่7 บ้านป่าข่า , หมู่8 บ้านใหม่ทรายทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทราย   ( 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 )

  ตำบลแม่กรณ์ รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่ที่ 1 แม่กรณ์ ,หมู่ที่ 2 เวียงหวาย  ,หมู่ที่  3 สวนดอก ,หมู่ที่ 4 แม่สาด ,หมู่ที่ 5 เมืองรวง  ,หมู่ที่ 6 ปางมุ้ง  ,หมู่ที่ 7 ฝั่งหมิ่น  ,หมู่ที่ 8 บ้านใหม่  ,หมู่ที่ 9 ปางกอก  ,หมู่ที่ 10 ปางริมกรณ์  ,หมู่ที่ 11 ปางอ้อ ,หมู่ที่ 12 หนองเขียว,หมู่ที่ 13 ป่าสักทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ( 053726368-9 Fax ต่อ 18  )

  ตำบลห้วยชมภู รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านห้วยส้าน , หมู่2 บ้านห้วยมะเลี่ยม , หมู่3 บ้านผาลั้ง , หมู่4 บ้านกกน้อย , หมู่5 บ้านห้วยชมภู , หมู่6 บ้านปางขอน , หมู่7 บ้านห้วยแก้ว , หมู่8 บ้านแม่สลัก , หมู่9 บ้านจะคือ

  ตำบลห้วยสัก รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านโป่งฮึ้ง , หมู่2 บ้านโป่งฮึ้ง , หมู่3 บ้านทุ่งป่ายาง , หมู่4 บ้านป่าก๊อ , หมู่5 บ้านห้วยสัก , หมู่6 บ้านป่าแหย่ง , หมู่7 บ้านร่องปลาขาว , หมู่8 บ้านร่องเผียว , หมู่9 บ้านร่องเบ้อใน , หมู่10 บ้านดงป่าเหมี้ยง , หมู่11 บ้านหัวดง , หมู่12 บ้านร่องเบ้อนอก , หมู่13 บ้านสันป่าเหียง , หมู่14 บ้านสันต้นเปา , หมู่15 บ้านสันสลี , หมู่16 บ้านโป่งขาม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วยสัก   ( 053-678669 โทรสาร 053-678669  )

  ตำบลริมกก รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่1 บ้านสันตาลเหลือง , หมู่2 บ้านร่องเสือเต้น , หมู่3 บ้านน้ำลัดวังซาง , หมู่4 บ้านใหม่ , หมู่5 บ้านป่าตึง , หมู่6 บ้านฝั่งหมิ่น , หมู่7 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ , หมู่8 บ้านเวียงกือนา , หมู่9 บ้านป่ายางหลวง , หมู่10 บ้านเมืองงิม , หมู่11 บ้านริมงาม
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก    ( 0-5367-4418 โทรสาร 0-5367-4418 )

  ตำบลดอยลาน รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านจำบอน , หมู่2 บ้านจำหวาย , หมู่3 บ้านทรายงาม , หมู่4 บ้านโป่งเกลือ , หมู่5 บ้านร่องขุ่น , หมู่6 บ้านโป่งช้าง , หมู่7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม , หมู่8 บ้านดอนเจริญใหม่ , หมู่9 บ้านใหม่น้ำเย็น , หมู่10 บ้านใหม่รุ่งเรือง , หมู่11 บ้านป่าเกล็ด , หมู่12 บ้านดอยสมบูรณ์ , หมู่13 บ้านดอยจำตอง

  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  รหัสไปรษณีย์ 57000
       บ้านร่องขุ่น, บ้านสันมะหลอด, บ้านริมลาว, บ้านป่าไผ่, บ้านสันสลี, บ้านป่าก๊อ, บ้านหนองแสล๊บ, บ้านสันมะนะ, บ้านหนองหม้อ, บ้านป่าตึง, บ้านป่าอ้อ, บ้านสันทรายยาว, บ้านสันกลาง, บ้านปุยคำ, บ้านหล่ายลาว, บ้านห้วยทราย, บ้านดงเจริญ, บ้านป่าตึงงาม, บ้านหนองหม้อใหม่, บ้านโพธิ์งาม, บ้านประตูล้อ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย   ( 0-5317-0363 ต่อ 10  )

  ตำบลท่าสาย รหัสไปรษณีย์ 57000
        หมู่1 บ้านสันขมิ้น ,หมู่2 บ้านร่องธาร ,หมู่3 บ้านท่าสาย ,หมู่4 บ้านท่าสาย ,หมู่5 บ้านร่องก๊อ ,หมู่5 บ้านหนองยาว ,หมู่6 บ้านหัวดอย , หมู่7 บ้านป่าหัด , หมู่8 บ้านห้วยบง ,หมู่9 บ้านเขื่อนแก้ว ,หมู่10 บ้านห้วยฮ้อม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าสาย   ( 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 )

  ตำบลดอยฮาง รหัสไปรษณีย์ 57000
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดอยฮาง   ( 0-5360-2521 )

  ตำบลท่าสุด รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู, หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นกอก, หมู่ที่ 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด,  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเคียน,  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง, หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำผาตอง,  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว, หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิเชียร, หมู่ที่ 9 บ้านศรีป่าซาง, หมู่ที่ 10 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด, หมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าสุด   ( 0-5370-6109 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
 มนต์เสน่ห์ กาดหลวง สัมผัสวิถีชีวิตในตลาดใจกลางเมืองเชียงราย
 สายกินห้ามพลาด!! พาไปชิม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่โรงแรมเวียงอินทร์
 สิทธิพิเศษ 11 ร้านดัง กับ AIS @เชียงราย
  หลบร้อนไปนั่งชิลๆ 8 ร้านรื่นรมย์ คลายร้อน รับซัมเมอร์นี้ ตี้.....เจียงฮาย จ้าว !!!!
 ใครไม่ปัง แต่ เฮง ปัง!
 ชวนเพื่อนแฮงค์เอาท์สุดมันส์ ดูบอลโลก 2018 บรรยากาศริมน้ำกก ที่คอบอลต้องห้ามพลาด @ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย
 อิ่มสบายกระเป๋า ราคาเบาๆ ที่ ลานไม้หอม @วัดร่องขุ่น
 100 ร้านวิว @Six Nature Resort ร้านกาแฟบนต้นไม้ วิวทุ่งนา อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่อยากแนะนำ
 Tid Doi Tid Din Cafe : The choice is all yours.
 สถานีแหนมเนือง จุดหยุดพัก ของคนรักสุขภาพ
 Blessed Café ร้านกาแฟสไตล์ Artisan ร้านแรกในเชียงราย
 ผาฮี้ แหล่งผลิตกาแฟคุณภาพ
 ใต้ร่มพระบารมี ดอยผาหมี จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ
 สุดยอดร้านประจำโซนหนองบัว “ก๋วยเตี๋ยวนายพัน สูตรเด็ดเมืองเพชร”
 เปิดครก “มาดามนัว” เพราะความนัว เริ่มต้นที่นี่
 อร่อยแซ่บในทุกจาน ส้มตำติดปากเชียงราย
 อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ @อิ่มปลาเผา เชียงราย
 ร้านอาหาร ที่พัก และบ่อตกปลา ร้านลึกลับที่อยากบอกต่อ
 ฟาร์มแสนสุขในมือถือ มีชีวิตขึ้นจริงที่นี่ HAY DAY COFFEE & FARM อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 น้องโอโซน ชวนเที่ยวฟาร์มเมล่อน .. โอโซนฟาร์ม เชียงราย
 พนอ คอฟฟี่ เฮาส์
 ย้อนวันวาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา @บ้านสวนอุ้ยคำ
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
 รถตู้เช่าเชียงราย โกหนานบริการรถตู้ ( 089-2654233 / 087-1931990 )
 รถเช่าเชียงราย บิ๊ก รถเช่าเชียงราย
 คนเมืองกรุ๊ป (Khon Muang Group) รถตู้ VIP ให้เช่า
 บริษัท เชียงรายทัวร์ ChiangRai Tour & TAXI
 รถตู้ D4D ให้เช่า พร้อมคนขับ ชำนาญทาง (รถเช่าเชียงราย)
 จิรโรจน์ รถตู้ VIP ให้เช่าพร้อมคนขับ : นำเที่ยวในเชียงรายและทั่วประเทศ
 แฮปปี้อินเชียงราย ทราเวล (Happy In Chiangrai Travel)
 รถตู้นำเที่ยวเชียงรายสุทิน ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท โทร 0861186387
 นู๋รักษ์ พาเที่ยวเชียงราย บริการรถเช่าราคาสุดพิเศษ

 ที่พัก  »
 โรงเเรมนัทนลิน เชียงราย
ที่อยู่ : 113/3 ม.4 บ้านใหม่ ซ.13 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 
เว็บไซต์https://www.facebook.com/NATNALIN.CHIANGRAI
โทร : 081 673 0765 , 052 021 253

หอพักสร้างใหม่ สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) ใกล้โฮมโปรเชียงราย มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน (แค่หิ้วกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลย) สะดวกสบาย อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก ท่ามกลางธรรมชาติ เงียบสงบเป็นส่วนตัว(บรรยากาศทุ่งนา) มีความปลอดภัยสูง โดยมีกล้อง cctv ทุกจุด อบอุ่น ราคาเป็นกันเองจ้า
 โรงแรมเวียงอินทร์
ที่อยู่ : 893 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : wianginn@ksc.th.com 
เว็บไซต์http://www.wianginn.com/
โทร : 0-5371-1533 
แฟ็กซ์ : 0-5371-1877

 โรงแรมใหญ่กลางเมืองมาตรฐาน 4 ดาว ใกล้ไนท์บาซาร์ ถนนคนเดิน อาหารบุ๊ฟเฟ่ต์เลิศรส ครบสถานบันเทิง ที่จอดรถกว้างขวาง ห้องจัดเลี้ยงสวยหรู Tel.053-711-533
 โรงแรม ริมกก รีสอร์ท เชียงราย
ที่อยู่ : 6 ม. 4 ถ.เชียงราย-ท่าตอน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
อีเมล์ : admin@rimkokresorts.com 
เว็บไซต์http://www.rimkokresorts.com
โทร : 053-716445 - 60
แฟ็กซ์ : 053-715859

248 ห้องซูพีเรีย และ 8 ห้องสวีท แบบหนึ่งเตียงนอน มีการผสมผสานอันน่ารื่นรมย์ของการบริการ และความสง่างามของการต้อนรับแบบภาคเหนือ พร้อมทั้งสิ่งอำนวความสะดวกที่ทันสมัย และหรูหราของโรงแรมรีสอร์ทระดับเฟิร์สคลาส การตกแต่งภายในทันสมัย สร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ ทำให้คุณพักผ่อนอย่างรื่นรมย์และผ่อนคลาย มีห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวางมากพอที่จะรองรับคน 300 คน พร้อมไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อม รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการจัดสัมนาและการประชุม
 แป้นเกล็ด วิลล่า
ที่อยู่ : 481 หมู่ 24 ถ.ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : info@pankledvilla.com 
เว็บไซต์http://www.pankledvilla.com
โทร : 053-717552, 053-718288 
แฟ็กซ์ : 053-756771

In Town, In Residence, In Nature .... แป้นเกล็ดวิลล่า บ้านพักแบบพื้นบ้านล้านนา สร้างด้วยหลังคาไม้แป้นเกล็ดตามแบบวิถีชีวิตชาวล้านนาสมัยโบราณ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่มีทิวทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย  ที่ๆท่านจะได้สูดอากาศสดชื่นบริสุทธิ์จากธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มแม้อยู่ใจกลางเมือง ห่างจากไนท์บาร์ซาร์เพียง 3 กิโลเมตร แป้นเกล็ดวิลล่าจึงได้ชื่อว่า เป็น Boutique Guesthouse แห่งเดียวในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย...

 ม่อนแมน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 151 หมู่ 13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
อีเมล์ : info@monmaen.com 
เว็บไซต์ http://www.monmaen.com/
โทร : 08-9755-0911,053-718999 
แฟ็กซ์ : 053-718999

สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ด้วยที่พักสไตล์ล้านนา เพื่อการพักผ่อนที่วิเศษ กับแพ็คเก็จสปาที่ดีที่สุด 
 เมมโมรี่ เรสซิเด็นซ์
ที่อยู่ : หจก.เอส แอนด์ จี เรสซิเด็นซ์ 95/3 ม.4 ซ.เกษตรสมบูรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/sponser/memoryresidence/
โทร : 053-747250, 087-9705089, 090-8931657

ห้องพักใน อ.เมืองเชียงราย ย่านชุมชน ศูนย์การค้า ด้วยความหรูหรา และบรรยากาศเงียบสงบ ใกล้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย โรงพยาบาล สถานบันเทิง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ฯลฯ สะดวกสบายในการเดินทาง บริการห้องพัก รายวัน-รายเดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ แอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เคเบิ้ล อินเตอร์เน็ต ทีวี ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ ในราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน
 เดอฮักโฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : 196/4 ม.16 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000(ใกล้แยกเด่นห้า)
อีเมล์ : hug@dehughotel.com 
เว็บไซต์http://www.dehughotel.com
โทร : 053 711789, 093 135 5600 

เปิดให้บริการห้องพัก 3 รูปแบบ (34-47 ตร.ม.): Junior Suite, Deluxe, Superior พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก: 
ลิฟต์, ทีวี LED 32”, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, Free WIFI, etc. ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งธุรกิจเพียงไม่กี่นาที
 เอส.ซี.พาเลซ
ที่อยู่ : 279 หมู่ 8 ต.บ้่านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (บ้านดู่ ใกล้ ม.ราชภัฏเชียงราย) 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/webblog/?id=35
โทร : 053-702255, 084-4886577 

บริการห้องพัก รายวัน/รายเดือน สะอาด สะดวกสบาย กว้างขวาง ปลอดภัย แอร์, TV, น้ำอุ่น(ทุกห้อง) ฟรี!! WiFi, PSI.
 โรงแรม เดอะ คอร์เนอร์ (The Corner)
ที่อยู่ : 370/8 หมู่ที่ 15 ถนนสันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=404430.msg4899243#msg4899243
โทร : 053-601656-7 

โรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ ใจกลางเมืองเชียงราย สไตล์คลาสสิคโมเดิร์น สะอาด ราคาประหยัด พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง
 โรงแรมโกลเด็นแลนด์ เชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 1/5 ม.14 ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อ : (+66) 053-717477-8, 053-718655
เบอร์ Fax : (+66) 053-718656
เว็บไซด์ : www.goldenlandhotelchiangrai.com
Facebook : http://www.facebook.com/Goldenlandhotel

ประทับใจเมื่อแรกมาเยือนเมืองเชียงราย ด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นใจกลางเมืองเชียงราย โรงแรมโกลเด็นแลนด์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเชียงราย กว้างขวาง เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน พร้อมทั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย อาทิเช่น หอนาฬิกา ตลาดไนท์บาร์ซ่า หาดเชียงราย เป็นต้น ห้องพักมี 3 ระดับ คือ Standard Room, Superior Room และ Deluxe Room รวมถึงมีห้องพัก แบบบังกะโล ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้เลยหน้าห้อง สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.