"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
19 มิถุนายน 2563 16:16 น. (อ่าน 633 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 จากบ้านนายจันทร์ ปินทรายมูล ถึงสามแยกวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
19 มิถุนายน 2563 15:43 น. (อ่าน 532 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้
19 มิถุนายน 2563 15:06 น. (อ่าน 525 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองป่าเมี้ยง บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า
19 มิถุนายน 2563 14:36 น. (อ่าน 660 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 จุด
19 มิถุนายน 2563 13:42 น. (อ่าน 566 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ถึง บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
19 มิถุนายน 2563 13:40 น. (อ่าน 538 ครั้ง)


ราคากลาง ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุศูนย์ทดสอบและห้องเก็บพัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19 มิถุนายน 2563 13:33 น. (อ่าน 634 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมประจำตำบลป่าสัก
19 มิถุนายน 2563 11:18 น. (อ่าน 673 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์
19 มิถุนายน 2563 10:22 น. (อ่าน 582 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์
19 มิถุนายน 2563 10:19 น. (อ่าน 570 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงานใช้ในราชการ และเลขครุภัณฑ์ ติดประตูรถ 2 ข้าง สำหรับรถตู้ หมายเลขทะเบียน 9166 เชียงราย
19 มิถุนายน 2563 10:12 น. (อ่าน 576 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขครุภัณฑ์ 001-61-0007
19 มิถุนายน 2563 10:09 น. (อ่าน 522 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง
19 มิถุนายน 2563 10:07 น. (อ่าน 559 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มิถุนายน 2563 10:01 น. (อ่าน 582 ครั้ง)


ประกาศเรื่องจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำคำ บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
19 มิถุนายน 2563 09:56 น. (อ่าน 563 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0006 กองช่าง
19 มิถุนายน 2563 09:55 น. (อ่าน 557 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธง ความสูง 12 เมตร สำนักงานองค์การบริหาารส่วนตำบลแม่กรณ์
19 มิถุนายน 2563 09:37 น. (อ่าน 548 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสามัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
19 มิถุนายน 2563 09:35 น. (อ่าน 501 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงไม้
18 มิถุนายน 2563 15:53 น. (อ่าน 249 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
18 มิถุนายน 2563 15:52 น. (อ่าน 214 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
18 มิถุนายน 2563 15:51 น. (อ่าน 221 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หน้าบ้านนายพิเนตร เชื้อเมืองพาน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7
18 มิถุนายน 2563 14:19 น. (อ่าน 218 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 6 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10
18 มิถุนายน 2563 14:17 น. (อ่าน 213 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/2 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10
18 มิถุนายน 2563 14:15 น. (อ่าน 215 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจะงะ จ่าเงิน บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12
18 มิถุนายน 2563 14:13 น. (อ่าน 203 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนบ้านปางคึก
18 มิถุนายน 2563 14:07 น. (อ่าน 207 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (ฯม) โรงเรียน ปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18 มิถุนายน 2563 14:04 น. (อ่าน 221 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ มาตราเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18 มิถุนายน 2563 13:57 น. (อ่าน 220 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอม สำหรับโรงเรียน บ้านแม่กรณ์
18 มิถุนายน 2563 13:11 น. (อ่าน 221 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0004 สำนักปลัด
18 มิถุนายน 2563 13:08 น. (อ่าน 243 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.net/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.