"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด
22 พฤษภาคม 2563 14:17 น. (อ่าน 129 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Lnkjet Printer)
22 พฤษภาคม 2563 14:15 น. (อ่าน 119 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) สำนักปลัด
22 พฤษภาคม 2563 14:13 น. (อ่าน 111 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก หมายเลข 416-57-0008 สำนักปลัด
22 พฤษภาคม 2563 14:11 น. (อ่าน 113 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-58-0021 กองการศึกษา
22 พฤษภาคม 2563 14:08 น. (อ่าน 104 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 3055 ชร) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0008 กองคลัง
22 พฤษภาคม 2563 14:05 น. (อ่าน 102 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ประจำปี 2563
22 พฤษภาคม 2563 14:02 น. (อ่าน 102 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
22 พฤษภาคม 2563 13:56 น. (อ่าน 102 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
22 พฤษภาคม 2563 13:55 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
22 พฤษภาคม 2563 13:54 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนน
22 พฤษภาคม 2563 13:48 น. (อ่าน 85 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
22 พฤษภาคม 2563 13:46 น. (อ่าน 89 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 พฤษภาคม 2563 13:44 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำหรับโรงเรียนปางคึก
22 พฤษภาคม 2563 13:43 น. (อ่าน 85 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำหรับ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
22 พฤษภาคม 2563 13:41 น. (อ่าน 87 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำหรับโรงเรียนปางริมกรณ์
22 พฤษภาคม 2563 13:39 น. (อ่าน 81 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) สำนักปลัด
22 พฤษภาคม 2563 13:38 น. (อ่าน 78 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด
22 พฤษภาคม 2563 13:34 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่าง ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ.2562
22 พฤษภาคม 2563 13:33 น. (อ่าน 72 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
22 พฤษภาคม 2563 13:30 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
22 พฤษภาคม 2563 13:27 น. (อ่าน 80 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรสริน ทองอาญา
22 พฤษภาคม 2563 13:26 น. (อ่าน 80 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมู, กองคลัง นางรุ่งทิวา มะโนจิตต์
22 พฤษภาคม 2563 13:24 น. (อ่าน 78 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นายชนกร เครือวงค์
22 พฤษภาคม 2563 11:42 น. (อ่าน 81 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 11:41 น. (อ่าน 89 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 11:39 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
22 พฤษภาคม 2563 11:37 น. (อ่าน 77 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 กองคลัง
22 พฤษภาคม 2563 11:35 น. (อ่าน 80 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรม Kik off โครงการจิตอาสาพระราชทาน904 วปร.เชียงรายไร้หมอกควัน
22 พฤษภาคม 2563 11:31 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สำหรับโรงเรียนบ้านปางคึก
22 พฤษภาคม 2563 11:29 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.net/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.