"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นยาง ม.7 ทางเข้าสู่เวียงหนองหล่ม ถึงบริเวณบ่อขยะหน้าบ้านนายมังกร ทองแสน ถึงสามแยก ตำบลจันจว้า
15 มิถุนายน 2563 10:59 น. (อ่าน 106 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ตำบลจันจว้า
15 มิถุนายน 2563 10:53 น. (อ่าน 103 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24,25
08 มิถุนายน 2563 15:38 น. (อ่าน 109 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24,25
08 มิถุนายน 2563 15:37 น. (อ่าน 110 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
08 มิถุนายน 2563 14:50 น. (อ่าน 128 ครั้ง)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิถุนายน 2563 11:01 น. (อ่าน 112 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บ้านสันป่าก่อเชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
08 มิถุนายน 2563 10:48 น. (อ่าน 116 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
05 มิถุนายน 2563 15:31 น. (อ่าน 127 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
05 มิถุนายน 2563 15:30 น. (อ่าน 125 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4
05 มิถุนายน 2563 14:41 น. (อ่าน 135 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4
05 มิถุนายน 2563 14:40 น. (อ่าน 119 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3
04 มิถุนายน 2563 15:49 น. (อ่าน 121 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3
04 มิถุนายน 2563 15:48 น. (อ่าน 121 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทาง ซอย 1/2 บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5
01 มิถุนายน 2563 10:29 น. (อ่าน 115 ครั้ง)


เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 9 หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤษภาคม 2563 14:15 น. (อ่าน 140 ครั้ง)


ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่
28 พฤษภาคม 2563 15:24 น. (อ่าน 149 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.เวียง
28 พฤษภาคม 2563 14:39 น. (อ่าน 158 ครั้ง)28 พฤษภาคม 2563 11:40 น. (อ่าน 124 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 พฤษภาคม 2563 12:41 น. (อ่าน 141 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้าฯ
25 พฤษภาคม 2563 15:24 น. (อ่าน 129 ครั้ง)


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 พฤษภาคม 2563 13:58 น. (อ่าน 130 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 15:32 น. (อ่าน 147 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 15:31 น. (อ่าน 173 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปณสถาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 15:26 น. (อ่าน 195 ครั้ง)


สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 15:10 น. (อ่าน 136 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าฌาปณสถาน ปีระจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 14:54 น. (อ่าน 133 ครั้ง)


สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงลานหน้าฌาปณสถาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 14:51 น. (อ่าน 156 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) กองคลัง
22 พฤษภาคม 2563 14:26 น. (อ่าน 135 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาติ เทพสุภา บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 14:24 น. (อ่าน 139 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2563 14:20 น. (อ่าน 136 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.net/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.