"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน **
 
ดู 107139  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

บริษัทสหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัดและบริษัทในเครือฯ
เรากำลังมองหาบุคลากรที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า ความท้าทาย และพร้อมเติบโตร่วมไปกับ
บริษัทฯ มีความประสงค์ รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้

1.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  1  ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
- จัดหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
-มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ดี
-มีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป  
-วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา  
-มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

2.ผู้จัดการ  2  ตำแหน่ง       สามารถโยกย้าย หรือประจำสาขาต่างจังหวัดได้
     ลักษณะงาน:
    -ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ  และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา
    -ประสานงานกับแต่ละแผนก สื่อสารข้อมูล นโยบาย ตำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
    -บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือ
          -สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
    -บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร
    -สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
    -เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ  และประสบการณ์  + ค่าคอมมิชชั่น หลายรายการ
     คุณสมบัติ
       - เพศชาย
      - อายุ 25-45 ปี     มีประสบการณ์ 2  ปีขึ้นไป
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
      - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี    สามารถทำงานต่างอำเภอได้
     - มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

3. พนักงานขาย  5  อัตรา   ประจำสาขาแม่สาย , สาขาเชียงแสน ,สาขาแม่จัน ,ป่าแดด ,ฝาง
    ลักษณะงาน    
-ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
-เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า และติดตามการหลังการขาย            
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย
-ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
    -เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ  และประสบการณ์  + ค่าคอมมิชชั่น หลายรายการ

    คุณสมบัติ  
-เพศ ชาย    อายุ 21 ปี ขึ้นไป                              
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
-มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

4. พนักงานสินเชื่อ   จำนวน  1  ตำแหน่ง    ประจำสาขาห้วยไคร้ (ด่วน)
    ลักษณะงาน  :  
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ  และประสบการณ์  + ค่าคอมมิชชั่นในการจัดเก็บติดตามหนี้
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

5. พนักงานธุรการ  3   ตำแหน่ง   ประจำ  สาขาปง , สาขาดอยหลวง, ฝาง
        ลักษณะงาน:
-ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่
-ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
-พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
-ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
-และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ  และประสบการณ์  และมีค่าคอมมิชชั่นให้
       คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

6. พนักงานคลังสินค้าออนไลน์   1  ตำแหน่ง (เมืองเชียงราย)
ลักษณะงาน  :
-ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้ารับเข้า , การเบิก-จ่ายสินค้าส่งแผนกจัดเรียง
-จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ภายในคลังสินค้า
-เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
-ตรวจเช็คสินค้าและเคลมประกันสินค้าชำรุดเสียหาย
    คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 .ขึ้นไป
- ร่างการแข็งแรง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์  มีใบขับขี่รถ 6 ล้อพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานจัดเรียงสินค้า จำนวน  1  ตำแหน่ง  ประจำคิงคองค้าส่ง  บายพาส ฝั่งตะวันออก
ลักษณะงาน  :
-ทำงานจัดแพ็คสินค้า ตามออเดอร์ให้ถูกต้อง
-ทำงานจัดเตรียมสินค้า สำหรับพร้อมขาย
- .บรรจุผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้มีความเรียบร้อยและไม่เสียหาย
- รับผิดชอบจัดเรียงและดูแลสินค้าโซนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย   อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

8.แม่บ้าน ทำอาหาร
     ลักษณะงาน  :
-จัดเตรียมอาหาร  3  มื้อ
-ทำความสะอาดห้องครัว และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    คุณสมบัติ
- เพศ  หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีความรู้พื้นฐานด้านอาหารไทย  จีน  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
    พนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ ด้านสันทนาการ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างมั่นคง  ค่าตอบแทนเริ่มต้นตามโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำ พร้อมพิจารณาค่าประสบการณ์, ค่าผลงาน, ค่าตำแหน่งงานตามความสามารถและหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี
2. วันหยุดนักขัตฤกษ์  13  วัน/ปี
3.  ชุดยูนิฟอร์ม
4.  รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
5.  ตรวจสุขภาพประจำปี
6.  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
7.  กองทุนกู้ยืม
8.  เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ
9.  ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
10. อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก
12. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     2    ใบ
2 สำเนาบัตรประชาชน   2    ใบ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน    1    ใบ
4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ   1    ใบ
5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี       1    ใบ
6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี       1    ใบ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย  
99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย   อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000   หรือ  
ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล
หรือส่ง resume e-mail  :  sahathanee.hr@gmail.com

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บจก.สหธานี มาร์เก็ตติ้ง
ที่อยู่ติดต่อ : 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-774774
อีเมล์ติดต่อ : sahathanee.hr@gmail.com
ประกาศเมื่อ :  04 มิถุนายน 2020 เวลา 13:54:41
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 19 มิถุนายน 2020  17:05:06
 4812 Views
โรงเรียนบ้านม่วงคำ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 7,500/เดือน
 19 มิถุนายน 2020  17:03:39
 4082 Views
โชว์รูมรถยนต์ เอ็มจี และซูบารุ เชียงราย แยกฝั่งหมิ่น (รับสมัครพนักงานหลายอัตรา)
 19 มิถุนายน 2020  16:59:24
 4056 Views
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูพละ)
 19 มิถุนายน 2020  11:39:36
 2130 Views
รับสมัครพนักงานโรงงานน้ำดื่มเกลียวทิพย์ (หลายอัตรา)
 19 มิถุนายน 2020  11:35:24
 5202 Views
บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอที แม่สาย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sales & Marketing
 19 มิถุนายน 2020  11:34:22
 2312 Views
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน Utility Technician และ พนักงาน Logistic officer
 19 มิถุนายน 2020  11:32:05
 5191 Views
บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี (เชียงใหม่)
 19 มิถุนายน 2020  11:30:16
 1339 Views
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท รับสัมครพนักงานชาย
 19 มิถุนายน 2020  11:29:38
 4811 Views
ร้าน Delicius art coffee รับสมัคร พนักงานชงกาแฟ 1 อัตรา
 19 มิถุนายน 2020  10:49:41
 4953 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.