"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » หน่วยงานราชการ,องค์กร » อบต,เทศบาล
 
 
เทศบาลตำบลบ้านดู่
ที่อยู่ : 86 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 0-5370-3653,0-5370-3262
โทรสาร : 0-5370-3653,0-5370-3262
เว็บไซต์ : http://www.bandu.go.th/main.php
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ที่อยู่ : เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-730322, 053-73 0360
เว็บไซต์ : http://www.maesalongnai.go.th/index.php
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
ที่อยู่ : 117 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร : 0-5377-8011,0-5377-8224-5
โทรสาร : 0-5377-8011
เว็บไซต์ : http://www.pakordum.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลหงาว
ที่อยู่ : อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทร : 0-5369-6333
โทรสาร : 0-5369-6334
เว็บไซต์ : http://www.tambon-ngao.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
ที่อยู่ : อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 0-5379-0042
โทรสาร : 0-5379-0042
เว็บไซต์ : http://www.pongnoi.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
ที่อยู่ : ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053-953418
โทรสาร : 053-953418
เว็บไซต์ : http://www.thungkor.com/
อีเมล์ : admin@thungkor.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 0-5379-0041
โทรสาร : 0-5379-0041
เว็บไซต์ : http://www.sao-chockchai.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053-722-238
โทรสาร : 053-721-165
เว็บไซต์ : http://www.tambonsantisuk.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ที่อยู่ : ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-673657
โทรสาร : 053-673885
เว็บไซต์ : http://www.buasalee.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลดงมะดะ
ที่อยู่ : อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-184131
โทรสาร : 053-184132
เว็บไซต์ : http://www.dongmada.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
ที่อยู่ : 95 หมู่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 0-5376-3543
โทรสาร : 053-763256
เว็บไซต์ : http://www.huaikrai.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
เบอร์โทร : 053-648856
โทรสาร : 053-648856
เว็บไซต์ : http://www.tambonwiang.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลห้วยไคร้
ที่อยู่ : เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57220
เบอร์โทร : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-5376-3616
โทรสาร : 0-5376-3235 ,0-5376-3615 ,0-5376-3616 ต่อ 100
เว็บไซต์ : http://www.huaykhrai.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลป่าซาง
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-602660-2
โทรสาร : 053-602737
เว็บไซต์ : http://www.pasangmaechan.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053 - 190551
โทรสาร : 053 - 190552
เว็บไซต์ : http://www.maetam.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร : 0-5378-6341
โทรสาร : 0-5378-6341 ต่อ 18
เว็บไซต์ : http://www.wiangsuai.com/
อีเมล์ : maesuai_145@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทร : 0-5395-5532
โทรสาร : 0-5395-5809
เว็บไซต์ : http://www.sridonmoon.com/
อีเมล์ : sridonmoon@gmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
ที่อยู่ : 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053 765129
โทรสาร : 053765409
เว็บไซต์ : http://www.maesalongnok.go.th/
อีเมล์ : maesalonglocal@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทร : 0-5360-8202
โทรสาร : 0-5360-8202
เว็บไซต์ : http://www.tessabanlaingao.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
ที่อยู่ : เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
เบอร์โทร : 053 - 785009
โทรสาร : 053 - 785444
เว็บไซต์ : http://www.bandai.go.th/
อีเมล์ : admin@bandai.go.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลท่าสาย
ที่อยู่ : 377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 053-773951-2
โทรสาร : 053 - 773953
เว็บไซต์ : http://tumboltasai.go.th/
อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลสันทราย
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
เบอร์โทร : 053-153554
โทรสาร : 053-153553
เว็บไซต์ : http://www.sansaimaechan.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทร : 053-730205
โทรสาร : 053-730207
เว็บไซต์ : http://www.therdthai.go.th/
อีเมล์ : doisang@hotmail.co.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ที่อยู่ : อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053-723-962
โทรสาร : 053-723-961
เว็บไซต์ : http://www.saikao.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053-602742
โทรสาร : 053602743
เว็บไซต์ : http://www.por.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลดอนศิลา
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร : 0-5373-6691, 0-5373-6053
โทรสาร : 0-5373-6691, 0-5373-6053
เว็บไซต์ : http://www.donsila.go.th/
อีเมล์ : donsila124@gmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-772-130
เว็บไซต์ : http://www.dongmahawan.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/dongmahawan58
อีเมล์ : dongmahawan@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลจันจว้า
ที่อยู่ : ถนนแม่จัน-เชียงแสน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
เบอร์โทร : 0-5377-5123
โทรสาร : 0-5377-5510
เว็บไซต์ : http://www.janjawa.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/KxngChangThesbalTablCanCWa
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ที่อยู่ : ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร : 0 5364 4529
โทรสาร : 0 5373 4083
เว็บไซต์ : http://www.maesaimittraphap.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/maesaimittraphap
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ที่อยู่ : ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-955050
โทรสาร : 053-955541
เว็บไซต์ : http://pasak.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก-อำเภอเชียงแสน-จังหวัดเชียงราย/134815610021934?ref=stream
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลโยนก
ที่อยู่ : ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-650815, 053-650509
เว็บไซต์ : http://yonok.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลแม่ไร่
ที่อยู่ : 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทร : 0-53667-505
โทรสาร : 0-53667-505
เว็บไซต์ : http://www.maerai.go.th/
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ที่อยู่ : เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-192345
โทรสาร : 053-192346
เว็บไซต์ : http://tambonsridonchai.go.th/
อีเมล์ : Sridonchai2009@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลแม่เงิน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-182271
โทรสาร : 053-182271
เว็บไซต์ : http://www.maengoen.go.th/
อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่ 14 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-602591
โทรสาร : 053-602673
เว็บไซต์ : http://www.takhaopleuk.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/tb.takhaopleuk
อีเมล์ : admin@takhaopleuk.go.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  31 มีนาคม 2015 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.