"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » ธนาคาร-การเงิน » ธนาคาร และสถานบันการเงิน
 
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ที่อยู่ : 60/13-6 หมู่ 17 (แยกศรีทรายมูล) ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717485, 053-754144-5, 053-717488, 053-754147-8, 053-754914, 053-754918
โทรสาร : 053-717489-90
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 833/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
เบอร์โทร : 053-748311-3, 053-748315
 โทรสาร : 053-748314
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 537 หมู่ 1 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
เบอร์โทร : 053-711515, 053-711520, 053-752225-9
โทรสาร 053-714003
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้วยไคร้ แม่จัน
ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220 
เบอร์โทร : 053-667825-6, 053-763003
โทรสาร053-763004
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงของ
ที่อยู่ : 416 หมู่ 12 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
เบอร์โทร : 053-655393-6, 053-791111
โทรสาร : 053-791113
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 122/1 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
เบอร์โทร : 053-640786-9, 053-731515, 053-640790, 053-731520
โทรสาร 053-733101
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย2
ที่อยู่ : 818/1-2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-732265, 053-732435, 053-732661-2
โทรสาร : 053-732223
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 2315 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-722818-9, 053-722742, 053-722755, 053-722757
โทรสาร : 053-722789
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-179801-5
โทรสาร : 053-179806
[ ปรับปรุงล่าสุด  04 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักธุรกิจ 517 ถ.สุขสถิตย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-752540-6
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 866/18 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-718117, 053-718114-5, 053-742744, 053-718113
โทรสาร : 053-718116
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงราย
ที่อยู่ : 184 หมู่ 25 ถ.ทางหลวงสาย 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-747058, 053-711644
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 2547 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721235-6
โทรสาร : 053-721234
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ถ.ตำบลท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-912209-11
โทรสาร : 053-912212-3
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่อยู่ : 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-776281-4
โทรสาร : 053-776285
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน
ที่อยู่ : 59 หมู่ 3 ถ.ลาวจักราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-771394-5, 053-771059, 053-661229
โทรสาร : 053-660661, 053-771058
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส แม่จัน
ที่อยู่ : 245 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-772394-5
โทรสาร : 053-772385
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สรวย
ที่อยู่ : สำนักธุรกิจ 277 หมู่ 5 ถ.เทศบาล ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-656757
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 6/6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-640072, 053-731669, 053-7327013, 053-731398
โทรสาร : 053-731399
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส แม่สาย
ที่อยู่ : 156 หมู่ 5 ถ.ตำบลเวียงพางคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-734561-4
โทรสาร : 053-734565
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยแม่ขะจาน
ที่อยู่ : 330 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 053-704411-2, 053-7044145
โทรสาร : 053-704413
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเชียงแสน
ที่อยู่ : 756 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 0-5377-7571-3
โทรสาร : 0-5377-7525
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 836/21 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717100-5
โทรสาร : 053-717107
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย (2)
ที่อยู่ : 785/1 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-716650-8
สำนักงาน แลกเปลี่ยนเงินตรา ต.บ้านดู่ 053-793076
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 283/3 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-731904, 053-731675, 053-733165-6
โทรสาร : 053-731905
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดบ้านดู่
ที่อยู่ : 175/6-7 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-151795-6
โทรสาร : 053-151799
[ ปรับปรุงล่าสุด  09 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 511/13 ถ.สุขสถิตย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711500, 053-714571, 053-717159-60
โทรสาร : 053-711700
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงของ
ที่อยู่ : 115-115/2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-791665, 053-791955
โทรสาร : 053-791772
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงแสน
ที่อยู่ : 701 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-650696, 053-650698-9, 053-650697
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 1012 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721370
โทรสาร : 053-659646
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน
ที่อยู่ : 7/2 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-771940, 053-771942
โทรสาร : 053-771939
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 23 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-731624-5, 053-641001
โทรสาร : 053-731831
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีเชียงราย
ที่อยู่ : 184 หมู่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717641-2
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 116/19 หมู่ 19 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717740-3
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพหลโยธิน-เชียงราย
ที่อยู่ : 897/7-8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-714886-7, 053-600716-7
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 143/2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711100-1, 053-714822, 053-717515-6
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-179792-3
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 1262 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721251-2, 053-721530
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 231-2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717661-2, 053-711607, 053-711360, 053-744666
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 116/68 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711793, 053-711292
โทรสาร : 053-712373
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 490/2-5 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-640769-75
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ที่อยู่ : 80 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-776038, 053-776066, 053-776079
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-912121-2
โทรสาร : 053-912123
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ปตท.ริมกก เชียงราย
ที่อยู่ : 483/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-166885-6
โทรสาร : 053-166887
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 56/5-6 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-719427-32
โทรสาร : 053-719434
[ ปรับปรุงล่าสุด  10 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 573 ถ.รัตนาเขต ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711279, 053-7119023, 053-711679
โทรสาร : 053-715094
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีเชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 25 ชั้น 2 บิ๊กซีเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-746971
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเวียงชัย
ที่อยู่ : 347 ถ.เวียงชัย-เชียงราย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-769060
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า
ที่อยู่ : 337 หมู่ 6 ถ.แม่สรวย-เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 053-781103
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงแสน
ที่อยู่ : 733 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-777120-1
โทรสาร : 053-777042
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงของ
ที่อยู่ : 117/11 หมู่ 12 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-791119, 053-655688-91
โทรสาร : 053-791481
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 440 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-732166
โทรสาร : 053-732172
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน
ที่อยู่ : 20 หมู่ 3 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-661014-5
โทรสาร : 053-661021
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกแม่กรณ์
ที่อยู่ : 139/3 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-746369-70
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามเหลี่ยมทองคำ
ที่อยู่ : 262 หมู่ 1 ถ.แม่สาย-เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-784191
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบ้านดู่
ที่อยู่ : 164/2-3 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-703163-6
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ที่อยู่ : 984 หมู่ 1 ถ.ตำบลเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-659825-6
โทรสาร : 053-659829
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 153 ถ.ธนาลัย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-600118, 053-711220
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพาน
ที่อยู่ : 204 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-658728, 053-721212, 053-659715
โทรสาร : 053-659888
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่สรวย
ที่อยู่ : 438 หมู่ 5 ถ.สุขาภิบาล ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-786072, 053-656588
โทรสาร : 053-786082
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่จัน
ที่อยู่ : 5 หมู่ 3 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-771777, 053-771847
โทรสาร : 053-772190
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงแสน
ที่อยู่ : 192 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-650725, 053-777100, 053-650889
โทรสาร : 053-777124
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาวาวี
ที่อยู่ : 2 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-760084-5
โทรสาร : 053-760086
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 669 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-731748, 053-733534
โทรสาร : 053-642597, 053-732952
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงชัย
ที่อยู่ : 517 หมู่ 1 ถ.เวียงชัย-บ้านเหล่า ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-768826, 053-768827, 053-768846
โทรสาร : 053-768845
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า
ที่อยู่ : 27 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 53-648836, 053-781650, 053-649065
โทรสาร : 053-648837
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาป่าแดด
ที่อยู่ : 204 หมู่ 4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร : 053-761194 , 053-761195
โทรสาร : 053-761195
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเทิง
ที่อยู่ : 136 หมู่ 1 ถนนเทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทร : 053-795388, 053-795490
โทรสาร : 053-795213
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงของ
ที่อยู่ : 115/1 หมู่ 2 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-791499, 053-791500
โทรสาร : 053-791078
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพญาเม็งราย
ที่อยู่ : 393 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053-799025, 053-959414
โทรสาร : 053-799123
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาขุนตาล
ที่อยู่ : 206-206/1 หมู่ 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร : 053-657311, 053-657312
โทรสาร : 053-797000
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาปล้อง
ที่อยู่ : 19 หมู่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
เบอร์โทร : 053-954456, 053-954457
โทรสาร : 053-954458
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงแก่น
ที่อยู่ : 21/2-5 หมู่ 3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทร : 053-608016, 053-608021
โทรสาร : 053-608016
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาบุญเรือง
ที่อยู่ : 104 หมู่ 4 ต.บุญเรือง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-783806
โทรสาร : 053-783581
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่ลาว
ที่อยู่ : 158 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 093-1562316 , 081-1117023
โทรสาร : 053-631070
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเจริญเมือง
ที่อยู่ : 108 หมู่ที่ 2 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721624
โทรสาร : 053-721795
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเวียงเชียงรุ้ง
ที่อยู่ : 78 หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-953499, 053-953395
โทรสาร : 053-953491
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขานางแล
ที่อยู่ : 195/1 หมู่ 2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-176187
โทรสาร : 053-176188
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาม่วงคำ
ที่อยู่ : 667 หมู่ 1 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-722680
โทรสาร : 053-722681
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาจันจว้า
ที่อยู่ : 292 หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
เบอร์โทร : 053-775176 , 053-775177
โทรสาร : 053-775178
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาห้วยสัก
ที่อยู่ : 412/5 หมู่ 13 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-607020
โทรสาร : 053-607022
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาท่าต้นเกี๋ยง
ที่อยู่ : 246 หมู่ 7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-086144 , 053-086133
โทรสาร : 053-086177
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาแม่ขะจาน
ที่อยู่ : 210/12 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 053-789467
โทรสาร : 053-789631
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาวัดร่องขุ่น
ที่อยู่ : 164, 175/1 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 5700
เบอร์โทร : 053-631069, 053-604028, 053-631066
โทรสาร : 053-631070, 053-604029, 053-631067
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเจดีย์หลวง
ที่อยู่ : 464 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-950334
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาดอยหลวง
ที่อยู่ : 24 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-790046, 053-790047
โทรสาร : 053-790115
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 881/13 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-740741-7
โทรสาร : 053-740109
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : 130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-734357-60
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 836/21 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717100-6, 053-717109
โทรสาร : 053-717107
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ที่อยู่ : 785/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-745244
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 808/8 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-748883-5
โทรสาร : 053-748886
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 13 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-179859-62
โทรสาร : 053-179863
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.