"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » การแพทย์ และสุขภาพ » โรงพยาบาล / โรงเรียนด้านการพยาบาล / หน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพ
 
 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (Chiangrai Prachanukroh Hospital)
ที่อยู่ : 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร. : 0-5371-1300, 0-5371-1009 
โทรสาร. : 0-5371-3044
เว็บไซต์http://www.crhospital.org
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู่ : 111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร. : 0-5391-0999 แฟกซ์ 0-5315-3233
อุบัติเหตุฉุกเฉินโทร. : 0-5370-0200 
อีเมล์ : ksbrhospital@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.kasemrad.co.th/Sriburin/th/site/home
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
ที่อยู่ : 17 ถนน สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จังหวัด เชียงราย 57000 
โทรศัพท์ : 053-711366 , 053-910100
แฟกซ์ : (Fax.) 053-745169 (บัญชี) , 053-745168 (เลขาฯ)
เว็บไซต์http://www.overbrook-hospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลแม่ลาว
ที่อยู่ : 309 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โทร. : 053-603100 
แฟกซ์ . : 053-603111
เว็บไซต์http://www.maelaohospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ที่อยู่ : 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ : 053-717649-50
แฟกซ์ : 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) , mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)
เว็บไซต์http://www.fortmengraihospital.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์: 07.00 – 20.00 น. /วันอาทิตย์: 07.00 – 12.00 น. /หยุดวันนักขัตฤกษ์
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลแม่จัน
ที่อยู่ : 274 หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทร(ฉุกเฉิน) : 053-772585
เบอร์โทร(ทั่วไป) : 053-771300, 053-771056, 053-772785-6, 053-660831
โทรสาร : 053-660961
เว็บไซต์http://www.maechanhospital.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลเชียงแสน
ที่อยู่ : 104 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. : 0-5377-7317,0-5377-7035,0-5377-7017 
โทรสาร. ต่อ 121
Email : Chiangseanhospital@gmail.com
เว็บไซต์http://cshosp.no-ip.org/new/
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลแม่สาย (Maesai hospital)
ที่อยู่ : 101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทร : 053-731300-1 ต่อ 2345
เว็บไซต์http://www.maesaihospital.com/
[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนลานนาบริรักษ์ เชียงราย

ที่อยุ่ : ศรีทรายมูล 402 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร : 053-600530 ,086-4310026. FAX 053-600530
E-mail : lannaschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.lannahealthschoolcr.com
Facebook www.facebook.com/lannaschool.cr

เปิดแล้วศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ มอบการดูแล เอื้ออาทร ทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างคุ้มค่า ด้วยทีมงาน พยาบาลและผู้บริบาลที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนลานนาบริรักษ์ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง บริการทั้งรายวัน / รายเดือน ติดต่อสอบถามได้ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น.

[ ปรับปรุงล่าสุด  05 กันยายน 2014 ]
 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ที่อยู่ : 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-910600
โทรสาร : 053-713044
เว็บไซต์ : http://www.crhospital.org
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู่ : 111/5 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-910999, 053-700200
โทรสาร : 053-717032
เว็บไซต์ : http://www.kasemrad.co.th/Sriburin
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
ที่อยู่ : 17 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711366, 053-910100
โทรสาร : 053-745169
เว็บไซต์ : http://www.overbrook-hospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-917563
โทรสาร : 053-917564
เว็บไซต์ : http://www.mfu.ac.th/hospital
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ที่อยู่ : 256 หมู่ที่ 15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-717649-50
โทรสาร : 053-717651 ต่อ 108
เว็บไซต์ : http://www.fortmengraihospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
ที่อยู่ : 63 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-603123
โทรสาร : 053-603120
เว็บไซต์ : http://www.sdpy-hospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเชียงแสน
ที่อยู่ : 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-777017
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ที่อยู่ : 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 053-781342-3
โทรสาร : 053-649058
เว็บไซต์ : http://www.wpp-hospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : 200 หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-730357-8
โทรสาร : 053-730191
เว็บไซต์ : https://maefahluanghospital.wordpress.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลแม่สาย
ที่อยู่ : หมู่ 1 พรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-734224
เว็บไซต์ : http://www.maesaihospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลขุนตาล
ที่อยู่ : 208 หมู่ 12 ถนนเทิง-เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร : 053-606221-2
โทรสาร : 053-606220
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลแม่จัน
ที่อยู่ : 274 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-771300, 053-771056
โทรสาร : 053-660961
เว็บไซต์ : http://maechanhospital.go.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเทิง
ที่อยู่ : 146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053-795259
โทรสาร : 053-795466
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
ที่อยู่ : 156 หมู่ 10 ถนนหัวดอย-ต้า ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053-799033
เว็บไซต์ : http://61.19.32.162/pymr25
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลพาน
ที่อยู่ : 516 หมู่ 1 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721345
โทรสาร : 053-721346
เว็บไซต์ : http://phanhospital.go.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลแม่สรวย
ที่อยู่ : 108 หมู่ 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-786017
เว็บไซต์ : http://maesuaihospital.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเวียงแก่น
ที่อยู่ : 151 หมู่ 6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทร : 053-608146, 053-608153-4
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ที่อยู่ : 354 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-791751-2, 053-791007, 053-791206-7
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ที่อยู่ : ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-953137-9
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
โรงพยาบาลแม่ลาว
ที่อยู่ : 09 หมู่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร : 053-666056, 053-666327, 053-729585
[ ปรับปรุงล่าสุด  12 มีนาคม 2015 ]
 
คลินิกจินดากายภาพบำบัด Jinda Physical Therapy clinic
ที่อยู่ : 48 ม.1 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053732985 , 0897555845
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94-Jinda-physical-therapy-clinic-1831042377176137/
พิกัดแผนที่ : 20.4392983,99.8952212
อีเมล์ : witthayakul@gmail.com

คลินิกจินดากายภาพบำบัด รับจัดกระดูก แก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหว รักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ฟื้นฟูคนไข้อัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยบาดเจ็บจาการกีฬา
[ ปรับปรุงล่าสุด  07 ธันวาคม 2016 ]
 
ดาหวันนวดแผนไทยบ้านทุ่ง
ที่อยู่ : 418 หมู่1 หนองด่าน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 0979364393
Facebook : dawhan duangkid
พิกัดแผนที่ : 19.891066,99.794816

นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า ขัดหน้า อบตัวด้วยสมุนไพรสุ่มไก่ ขัดตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ คุณดาหวัน
[ ปรับปรุงล่าสุด  28 ตุลาคม 2017 ]
 
สำนักงาน AIA อาจารย์พวงเพ็ญ เชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 41 หมู่ 13 ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ปณ. 57000
เบอร์โทร : 0634907180
โทรสาร : -
เว็บไซต์ : -
Facebook : -
ลิงค์อื่นๆ : -
พิกัดแผนที่ : -
อีเมล์ : skyline.111994@gmail.com

(รับสมัคร) นักเรียน FA (Future Agency) *มีงานรองรับงานทันที *การันตรีรายได้สูงสุด 25,000 บาท/เดือน
[ ปรับปรุงล่าสุด  23 เมษายน 2019 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.