"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
 รวมข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ และบริการ ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
สารบัญเว็บ ศูนย์กลางธุรกิจ จ.เชียงราย

Home » การศึกษา » วิทยาลัย / โรงเรียนมัธยม
 
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ : 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-174551-4
โทรสาร : 053-174555
เว็บไซต์ : www.pcccr.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
ที่อยู่ : 182 หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-673687
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ที่อยู่ : โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711450
โทรสาร : 053-711471
เว็บไซต์ : www.damrong.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ที่อยู่ : 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 053-705944
โทรสาร : 053-705910
เว็บไซต์ : www.mengrai.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เขต 36 ถ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-713014
โทรสาร : 053-746440
เว็บไซต์ : www.tupc.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ที่อยู่ : 159 ถ.บรรพปราการ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-711018
โทรสาร : 053-713003
เว็บไซต์ : www.samakkhi.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ที่อยู่ : 393 หมู่ 1 ถ.เชียงราย-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-758494
เว็บไซต์ : www.swk2.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
ที่อยู่ : 204 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-678723
โทรสาร : 053-678723 ต่อ 10
เว็บไซต์ : www.hswk.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ที่อยู่ : 65 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-711787
โทรสาร : 053-771545
เว็บไซต์ : www.mwk.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ที่อยู่ : 340 หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
เบอร์โทร : 053–775182
โทรสาร : 053-775182
เว็บไซต์ : www.jjw.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ที่อยู่ : 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-771932
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
ที่อยู่ : 98 หมู่ 11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-185626
โทรสาร : 053-185625
เว็บไซต์ : www.doingamwittayakom.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนนครวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-677477
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ที่อยู่ : 250 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-721513
โทรสาร : 053-658749
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
ที่อยู่ : 36 หมู่ 13 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 053-671589
เว็บไซต์ : www.maeoowit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ที่อยู่ : 97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-73107
เว็บไซต์ : www.maesai.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ที่อยู่ : 2 หมู่ 15 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053-709610, 088-2585400
โทรสาร : 053-709610
เว็บไซต์ : www.watthumpla.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา
ที่อยู่ : 7 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-731268
โทรสาร : 053-640754
[ ปรับปรุงล่าสุด  13 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ที่อยู่ : 350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-791434
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
ที่อยู่ : 292 หมู่ 10 ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-783245
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 139 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เบอร์โทร : 053-191705-6
โทรสาร : 053-191705
เว็บไซต์ : www.hsw.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ที่อยู่ : 242 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-777104
โทรสาร : 053-650754 ต่อ 26
เว็บไซต์ : www.csws.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ที่อยู่ : 186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053-182423
โทรสาร : 053-182413
เว็บไซต์ : www.bsw.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ที่อยู่ : 278 หมู่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์โทร : 053-795474
โทรสาร : 053-795475
เว็บไซต์ : www.thoengwit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ที่อยู่ : 120 หมู่ 9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
เบอร์โทร : 053-954170
โทรสาร : 053-954165
เว็บไซต์ : www.plongwittayakhom.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ที่อยู่ : 139 แม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 053-789302
เว็บไซต์ : www.maejadee.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ที่อยู่ : 212 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 053-781376
เว็บไซต์ : www.wpk.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ที่อยู่ : 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-786078
โทรสาร : 053-656637
เว็บไซต์ : www.maesuaiwit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
ที่อยู่ : 290 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร : 053-760029, 081-9509971
เว็บไซต์ : www.waweewit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ที่อยู่ : 78 หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร : 053-654501, 081-7831851
โทรสาร : 053-654501
เว็บไซต์ : www.padad.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ที่อยู่ : 78 หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร : 053-654501, 081-7831851
โทรสาร : 053-654501
เว็บไซต์ : www.padad.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ที่อยู่ : 402 หมู่ 10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-769214
โทรสาร : 053-768039
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
ที่อยู่ : 189 หมู่ 6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-736511
โทรสาร : 053-736511
เว็บไซต์ : www.donsila.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-765248
เว็บไซต์ : www.santikeereevit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ที่อยู่ : 376 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร : 084-3785991
โทรสาร : 053-666619, 053-666693
เว็บไซต์ : www.maelao.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนพญาเม็งราย
ที่อยู่ : 159 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053-799807
โทรสาร : 053-799200
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
ที่อยู่ : 84 หมู่ 7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053190651
โทรสาร : 053190651
เว็บไซต์ : www.maetamwit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ที่อยู่ : 190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร : 053-672370
เว็บไซต์ : www.maiyavit.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
ที่อยู่ : 109 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทร : 053-608131
โทรสาร : 053-608288
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ที่อยู่ : 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร : 053-193145
โทรสาร : 053-193151
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
ที่อยู่ : 218 หมู่ 12 บ้านยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร : 053-606213
เว็บไซต์ : www.ywkschool.com
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 97 หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-790087
โทรสาร : 053-790087
เว็บไซต์ : www.doiluangrat.ac.th
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ที่อยู่ : บ้านเหล่า หมู่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 053-953276
โทรสาร : 053-953276
[ ปรับปรุงล่าสุด  14 มีนาคม 2015 ]
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
หน้าแรก เว็บไดเร็กทอรี่
 
Taweeyont Living Mall
ศูนย์รวยมเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด สี่แยกประตูสลี ใกล้หอนาฬิกา
โครงการบ้านสุขใจ
บ้านพร้อมที่ดิน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้สนามบิน ห้างแม็คโคร ตลาดบ้านดู่
เอส.บี. เครื่องกรองน้ำ
รับเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบประปา .. "น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปา มีปัญหา ปรึกษาเรา"
เชียงรายการดับเพลิง
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ทางจราจร ทุกชนิด จำหน่ายและผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปทุกชนิด ฯลฯ
 
 
ที่นาแบ่งขาย เขตเทศบาล อ.เชียงคำ
ห่างตัวเมืองเพียง 2 กม. มีโฉหนด รถยนต์เข้าถึง ติดแม่น้ำใหญ่ บรรยากาศดีมาก
จำหน่าย ถุงจัมโบ้ใหม่/ถุงจัมโบ้(jumbo bag)
มือสอง เกรด A สภาพ 80-99% ราคาถูก 80-150 บาท สำหรับ บรรจุ, ข้าวสาร, ข้าวเปลือก, แป้ง, น้ำตาล ทองแดง เหล็ก พลาสติก ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.