x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 

ที่เที่ยว

วัดเวียงคำกาขาว

วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง 


ประวัติวัดเวียงคำ (กาขาว) วัดเวียงกาขาวถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาวเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ขอพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และชาวเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนข้าราชการทหารตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเผยแพ่ พระพุทธศาสนาให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา ประวัติพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ประดิษฐาน ณ วัดเวียงคำ (วัดกาขาว) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตรสูง 10 เมตรฐานบัวรองรับองค์พระสูง 2 เมตร และตราสัญญาลักษณ์ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 และสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อถวายแผ่นดินในปีมหามงคล 2549 ครองศิริราชครบ 60 ปี และเพื่อลดพร้อมทั้งกำจัดภัยพิบัติของโลกและบ้านเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป

การเดินทาง : สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาขาว ประมาณ 36 กิโลเมตร