x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 

ที่เที่ยว

จุดชมวิวห้วยทรายมาน @วนอุทยานห้วยทรายมาน เชียงของ

วนอุทยานห้วยทรายมาน อยู่ในท้องที่ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทบานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่เป็นภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-700 เมตร


ลักษณะภูมิอากาศ

มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1600 มิลลิเมตรต่อปี

พรรณไม้และสัตว์ป่า

ลักษณะพรรณไม้เป็นป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่ ซ้อ มะขามป้อม มีไผ่เป็นไม้พื้นล่าง สำหรับชนิดสัตว์ป่า ได้แก่ อีเห็น หมูป่า อ้น ตุ่น ซาลามานเดอร์ เป็นต้น


ที่ตั้งและการเดินทาง

วนอุทยานห้วยทรายมาน

ต.ริมโขง อ. เชียงของ จ. เชียงราย

ผู้บริหาร : บัญฑิต น้อนนรินทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บ้านพัก และค่ายพักแรม

ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมและพักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง

ข้อมูลติดต่อ : คุณมี จนท.ดูแลวนอุทยาน โทร.084-4819268 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง โทร 053-918271, 053-607681


การเดินทาง : ใช้ถนนเชียงของ-เชียงแสน ออกจากตัวอำเภอเชียงของ มาประมาณ 15 กิโลเมตร ตามถนนเส้น 1129 ผ่านบ้านห้วยเม็ง จะถึงจุดชมวิวห้วยทรายมาน ข้างบนจะเป็นชุดชมวิว และลานกางเต้นท์