x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 

ที่เที่ยว

เที่ยวชมวิถีชีวิตอันเรียบง่าย@บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ

ณ บ้านหาดบ้าย หมู่บ้านไม่เล็กไม่ใหญ่ มีประชากรราว 300 กว่าครัวเรือน ที่ตำบลริมโขง เป็นหมู่บ้านสุดท้าย ที่อยู่ใกลที่สุดของอำเภอเชียงของ แต่ยังคงแฝงไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นชนบท ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มต้อนรับเป็นอย่างดี มีสายน้ำโขงที่ไหลมาจากอำเภอเชียงแสน ช่วยหล่อเลี้ยงหลากหลายชีวิตตามลำน้ำ


แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้นกาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปทุกวัน ที่บ้านหาดบ้ายแห่งนี้ ยังคงมีศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ โดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าไทลื้อ ที่นี่นับว่ามีชื่อเสียงมีผ้าทอไทลื้อเป็นสินค้าประจำตำบลมายาวนาน หรือจะเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน นั่งเรือลัดเลาะขอบโขงไปเรื่อยๆก็ได้

 โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย และบริเวณบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง ตรงข้ามบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ่ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ยังได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรนไทย-ลาว โดยกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และอนุญาติให้เข้าออกได้ภายในเขตหมู่บ้านหาดบ้ายเท่านั้น
ผ้าฝ้ายทอมือไทลื้อ ที่บ้านหาดบ้าน เป็นสินค้าประจำตำบลที่ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง
ความละเอียดประณีต ที่เป็นศิลปะอันโดดเด่นของผ้าทอไทลื้อ

 วิถีชีวิตของชุมชนบ้านหาดบ้านยังหมุนไปอย่างช้าๆ ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

การมาเที่ยวที่นี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมไทลื้อ ผ้าทอไทลื้อ


ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร 053-918271, 053-607681